Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, SWOL, reactie beleidsnota 2016-2012, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Meer keuze voor ouders en gemeente, nr 28642-31849, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Participatieraad Dalfsen, Advies vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28395-31455, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Carinova, Reactie Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28285-31300, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Groen Platform Vecht, bevaarbaarheid vd Overijsselse Vecht, nr 28275-31283, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, B.J., reactie op nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, 28376-31428, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving benoeming H.G. Kappert, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, A. Westerman, ontslag als raadslid, 20150910 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek rekenkamercommissie Samenwerking en democratisch gehalte, nr 27514-31427, 20150901 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Regio Zwolle, Voortgang samenwerking binnen de Regio Zwolle, nr 283520-28076, 20150928 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, reactie op actieplan lokale rekenkamers, nr 28820-28256, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming HG Kappert, nr 28710-32253, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2014, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, registeraccountant, jaarrekening 2014 van de gemeente Dalfsen, nr 28448-28108, 20150903 1 document