Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, M.A.vdK., Concept vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 27997-27898, 20150813 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - A.W., Mantelzorgbeleid in de gemeente Dalfsen 2016-2020, nr 27775-30453, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - HSV De Voorn, beperking visrecht Hulserplas 1, nr 27414-27584, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Beleidskader ontheffing verboden handelingen, nr 28181-27980, 20150824 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Oogvereniging West-Overijssel en Veluwe, Aandacht in WMO voor slechtziende, blinde en doofblinde burgers, nr 27155-29385, 20150806 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Raadslid.nu, Rol en positie gemeenteraad, nr 27743-27766, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - WSW Clientenraad, reactie en advies mbt mensen met sw indicatie, nr 27701-30375, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Aandacht voor iedereen, Rapport zorg naar gemeenten, nr 27520-30085, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Treasury 2015, nr 27191-27466, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen begroting, nr 27713-27738, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Procedure aanpassing GR, nr 27103-27433, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Jaarverslag 2014, nr 27836-30526, 20150806 1 document