Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2016

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kaderbrief begroting 2018, nr 491461-120567, 20161222 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Politie, SMON, De Spiegel, De Polhaar, De Uitleg en De Bonte Stegge, Ontbreken JOP Dalfsen, nr 7740-15986, 20161130 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, A Massier, Westeinde 37 Nieuwleusen, nr 3892-14498, 20161114 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, J en G B, Bestrijdingsmiddelen lelieteelt, nr 6847-13904, 20161025 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage, nr 6728-13580, 20161017 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Voorgenomen begrotingswijziging 2016, nr 6640-13372, 20161013 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Nacht van de Nacht, nr 6342-12660, 20161004 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Omwonenden Gerner Es, Koekoeksteeg, Slingerlaantje, Vragen opvanglocatie statushouders, nr 6449-12901, 20161004 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, E en A van M, Lokaties huisvesting statushouders, nr 4690-12549, 20160929 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, A en H S, kunst Kroonplein Lemelerveld, nr 6221-12429, 20160929 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bewoners Koele en Esakkers Hoonhorst, locatie tijdelijke woonunits statushouders, nr 5988-11917, 20160915 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Begrotingswijziging, nr 5535-10741, 20160829 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, J.M., Huisvesting statushouders Vechtvliet, nr 4690-9298, 20160802 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Bestuur St Kulturhus de Mozaïek, Handhaving servicepunt in kulturhus, nr 4930-9397, 20160728 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2016, nr 3993-7102, 20160615 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Vereniging Openbare Bibliotheken, Kindermanifest, nr 3632-6223, 20160606 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A.H.H., Afsluiten Eshuisstr voor gemotoriseerd verkeer, nr 3674-6355, 20160602 1 document

Raad 27 juni 2016, Ingekomen stuk, Deloitte, Statusupdate jaarrekeningcontrole, nr 3607-39891, 20160602 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Waterkwaliteit van de Overijsselse Vecht, nr 3355-5661, 20160524 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., intrekken zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2554-5405, 20160519 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Ageviewers, Herziening afspraken alcoholbeleid, nr 3002-4965, 20160512 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, KNMvD, Dierenklinieken in detailhandel, 2974-4902, 20160510 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Voorlopige jaarrekening 2015 en concept begroting 2017, nr 2954-4860, 20160509 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting 7e herz bp Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30213, 20160428 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2015, nr 2633-4256, 20160421 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarverslag 2015, nr 2594-4180, 20160414 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, A.J.M., Snippergroen, nr 1603-3808, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept programmabegroting-meerjarenraming-kerngegevens, nr 2244-3567, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Begroting 2017, nr 2246-3568, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, GBLT, Jaarstukken 2015 en Kadernotitie 2017, nr 2386-3776, 20160407 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Welzijnskoepel, reactie op inspraaknotitie toekomstgericht welzijnsbeleid, nr 1698-2577, 20160309 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Kulturhus De Mozaïek, Reactie nota Toekomstgericht Welzijnsbeleid, nr 1191-1673, 20160218 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-29944, 20160208 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van VWS, Afschrift uitspraken Centrale Raad van Beroep over WMO, nr 3779-6620, 20160607 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, W en J B, Zienswijze 8e herz BP Nieuwleusen 2007, middengebied - WOC Campus, nr 2281-5760, 20160526 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, A.v.S., Zienswijze 2e verzamelplan Buitengebied, nr 2553-4106, 20160512 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, C.O. en M.K., zienswijze ontwerp 2e verzamelplan BP Buitengebied, nr 2554-4107, 20160414 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, J.W.H.S., Zienswijze 2e verzamelplan BP Buitengebied, nr 2484-3993, 20160411 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Informatie over uw begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020, nr 2011-3142, 20160324 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, H. en D. B., Zienswijze BP Muldersweg, nr 1094-1530, 20160215 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Herfstbrief 2016, nr 491079-119793, 20161215 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, R Schuring, Beëindiging raadslidmaatschap, nr 6639-13371, 20161013 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Prodemos, Dag van de Democratie 2016, nr 3843-6787, 20160609 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Commissaris vd Koning, Herbenoemingsprocedure burgemeester, nr 1273-1830, 20160309 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, VNG Overijssel, gemeenten centraal Interbestuurlijk toezicht, nr 491396-120459, 20161222 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef registeraccountant, jaarrekening 2015, nr 7724-15960, 20161208 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, DGBW, Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambstdragers, nr 7856-16423, 20161208 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Presidium, afhandeling klacht, nr 2207-30504, 20161206 1 document

Raad 19 dec 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Databank gemeentefinanciën, nr 7610-15636, 20161128 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, aanbieding uitkomsten geuronderzoek, nr 7444-15233, 20161121 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Fairtrade Gemeenten, Faitrade, nr 7375-15113, 20161117 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, B.B., Jagersweg Nieuwleusen ernstige overlast van houtkachels, nr 7374-15112, 20161117 1 document

Raad 28 nov 2016 - Ingekomen stuk, Locoo, Versterken lokale economie, nr 7154-14567, 20161114 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Landelijk rapport toezicht en handhaving kinderopvang, nr 6475-12962, 20161006 1 document

Raad 24 okt 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak 7e herz BP Buitengeb Dalfsen, Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30389, 20160920 1 document

Ingekomen stuk, Oud worden met zorg, muziektheatervoorstelling met lezing en workshop omgaan met dementie, nr 5684-11138, 20160830 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn uitspraak 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg, 20160810 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2015, nr 4998-9433, 20160728 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, Jaarverslag 2015 RUD IJsselland, nr 4697-8824, 20160714 1 document

Raad 26 sep 2016 - Ingekomen stuk, VVN, Wijzigingen in samenwerking, nr 4530-8409, 20160711 1 document

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Samenwerking Sociaal Domein, nr 4088-7337, 20160621 1 document

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg-Schoolweg 10, nr 31373-30295, 20160621 1 document

Raad 11 jul 2016 - Ingekomen stuk, VR IJsseland, Terugkoppeling zienswijzen op begroting 2017, nr 2246-7864, 20160630 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Greenpeace, Gemeentelijk stroomcontract, nr 3801-6673, 20160609 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2015 e-waste, nr 3636-6230, 20160602 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, CVAH, Manifest warenmarkt, nr 3354-5660, 20160524 1 document

Raad 27 jun 2016 - Ingekomen stuk, Sociale Alliantie, Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede, nr 3146-5256, 20160523 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, LSA bewoners, Kompas Right to Challenge, nr 2913-4873, 20160512 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Wettelijke regeling inzake geheimhouding, nr 2984-4918, 20160509 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, E.V. , Hulp gevraagd voor burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 2832-4743, 20160502 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, TTIP en CETA, nr 2605-4211, 20160421 1 document

Raad 30 mei 2016 - Ingekomen stuk, Raadslid.Nu, Zelfstandig raadsbudget, nr 2709-4409, 20160421 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Vrijwillige thuiszorg, Jaarverslag 2015, nr 2592-4178, 20160414 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VHG, Laten we samen Nederland groener maken, nr 2353-3730, 20160407 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, VANG huishoudelijk afval, Resultaten vermindering huishoudelijk restafval, nr 2166-3434, 20160331 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Samenwerkende particuliere bungalowparken, Forensenbelasting recreatiewoningen gemeente Ommen, nr 19-45-3019, 20160331 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie Beweging, Immaterieel erfgoed, nr 1918-2973, 20160324 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, H en D. B., intrekken zienswijze, nr 1094-2936, 20160317 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Actie voor goed detailhandelsklimaat, nr 1509-2226, 20160302 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Circulaire huisvestingsvoorzieningen Burgemeester en Wethouders, nr 1389-2039, 20160229 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, NBA, Afronden jaarrekening 2015 Sociaal Domein, nr 1324-1927, 20160225 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2015, nr 1349-1955, 20160225 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Cliëntenparticipatie, nr 1049-1461, 20160215 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, inspraaktekst GS N340 3 febr jl, nr 30172-26962, 20160208 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie van BZK, Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden, nr 884-1146, 20160204 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, dhr. Scherpenkate inzake N340, nr 716-869, 20160128 1 document

Raad 22 febr 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep ingetrokken BP N348 Lemelerveld, nr 30402-29831, 20160125 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Ingetrokken verzoek om voorlopige voorz BP 7e herz Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, 20160111 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep R.J.J.H en A.M.B. 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29626, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken 7e herz BP Buitengebied, Westerveldweg-Schoolweg 10-10a, nr 28304-29557, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29072, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Aanleveren stukken BP N348 Lemelerveld, nr 24916-29073, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Beroep 7e herz BP Buitengebied Westerveldweg - Schoolweg 10-10a, nr 31373-29558, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep 1e herz BP Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-27691, 20160118 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Actuele Moderne Devotie, Stvzkn regio Vechtdal, Z-16-194-000238, 20160107 1 document

Raad 25 apr 2016 - Ingekomen stuk, K en dJ, Kwestie bp Buitengebied en last onder dwangsom, nr 130-2913, 20160331 1 document

Raad 21 mrt 2016 - Ingekomen stuk, K en dJ, Kwestie bp buitengebied en last onder dwangsom, nr 130-2396, 20160307 1 document