Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Lbr VNG, 21-070, Verlenging overgangsafspraken WMO naar WLZ, zaaknr 643413, 20211101 1 document

Brf inwoners, klacht gang van zaken bomen Stickerstraat, zaaknr 643918, 20211108 1 document

Lbr VNG 21-076, Ledenraadpleging principeakkoord CAO 2021-2022, zaaknr 644645, 20211115 1 document

Lbr VNG-21-57-Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO SW 2021-2025, zaaknr 636605, 20210713 1 document

Lbr VNG 21-061, Implementatie informed consent, zaaknr 637377, 20210722 1 document

Lbr VNG 21-059, Zorg en Veiligheid over de wet straffen en beschermen, wvggz en wzd, zaaknr 636935, 20210722 1 document

Lbr VNG 21-060, VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway, zaaknr 637217, 20210720 1 document

Lbr VNG 21-064, Wijziging VNG model Huisvestingsverordening toevoegingsregels toeristisch verhuur, 20210902 1 document

Lbr VNG-21-056-Verplichting energielabel C voor kantoren, zaaknr 636407, 20210712 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied A. Spijker, nr 9974-15578, 20131007 1 document

Lbr VNG 21-009, Start consultatie herijking gemeentefonds, zaaknr 629865, 20210208 1 document

Lbr VNG 21-007, Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, zaaknr 629616, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-004, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 629358, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-049, Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel, zaaknr 635048, 20210610 1 document

Lbr VNG, Inschrijving GT mobiele communicatie 3, zaaknr 634192, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-036, Vernieuwde-gemeentelijke-inkoopvoorwaarden-bij-it-toolbox gibit, zaaknr 633921, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-035, Lachgas, zaaknr 633867, 20210517 1 document

Lbr VNG 21-034, Convenanten-hulpmiddelen, zaaknr 633866, 20210517 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, zaaknr 633055, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-029, Nieuwe-achtervangovereenkomst-gemeente-waarborgfonds-sociale-woningbouw, zaaknr 633378, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-024, Aanjaagteam-digitale-toegankelijkheid, zaaknr 632800, 20210419 1 document

Brf Min BZK, Wijziging-1-juli-2020-bezoldiging-gemeenten-per-1-januari-2021-onkostenvergoeding, zaaknr 632047, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-020, Ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-aan-de-slag, zaaknr 632028, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-016, Standaardverklaring-per-1-4-2021-api-standaarden-voor-zaakgericht-werken, zaaknr 631360, 20120309 1 document

Brf INretail, corona actualisatie detailhandelsbeleid, zaaknr 630623, 20210223 2 documenten

Brf indiener, Gesloten camperplaatsen Dalfsen en Nieuwleusen, zaaknr 630473, 20210218 1 document

Brf Comité Dierennoodhulp, Brandbrief noodklok voor buitendieren door sneeuw en vorst, zaaknr 630109, 20210211 1 document

Brf VvE Waterfront Dalfsen, Bezwaar en afwijzing plannen Hiawatha, zaaknr 628726, 20210114 1 document

Zienswijzen ontwerp Omgevingsvisie 1.0 43 documenten

Lbr VNG, 21-083, Versterking gemeentelijke dienstverlening Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, zaaknr 647388, 20211216 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022, zaaknr 646577, 20211207 1 document

Brf inwoner, zienswijze ontwerpbestemmingsplan 15e herziening kernen hoek Pastoriestraat - Pleijendal, zaaknr 644085, 20211104 1 document

Lbr VNG 21-075 - Nieuwe Model Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht, zaaknr 644309, 20211108 1 document

Lbr. VNG, 21-068, Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 ivm Omgevingswet, zaaknr 641770, 20210930 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Extra Middelen Jeugdzorg, zaaknr 636927, 20210719 1 document

Lbr VNG - 21-054 - Wijziging Model-APV ivm Omgevingswet, zaaknr 636056, 20210705 1 document

Lbr VNG 21-065, Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt Modelverordening Rioolheffing, 20210902 1 document

Lbr VNG, 21-063, Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd, zaaknr 637717, 20210727 1 document

Brf DAS, Zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629394, 20210202 1 document

Brf Tennet, zienswijze ontwerp Chw BP 7e verzamelplan Buitengebied, zaaknr 629430, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-046, Wijziging modelverordening leges, zaaknr 634831, 20210610 1 document

Lbr VNG 21-042, Voorbeeld verordening Participatie en uitdaagrecht nieuw en handreiking, zaaknr 634473, 20210603 1 document

Lbr VNG 21-041, Modelverordening nadeelcompensatie, zaaknr 634411, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-023, Wegwijzer-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid-en-VNG-model-huisvestingsverordening, zaaknr 633816, 20210511 1 document

Zienswijzen Wvg Dalfsen Noord 3 documenten

Lbr VNG 21-032, Alcoholwet-en-aanpassing-model-APV, zaaknr 633578, 20210506 1 document

Lbr VNG 21-021, Actualisatie-vng-model-afvalstoffenverordening, zaaknr 631950, 20210330 1 document

Brf omwonenden, Zienswijze Bestemmingsplanwijziging natuurboerderij Nieuwleusen, zaaknr 631286, 20210316 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Zienswijze weigering ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Hoevenweg, zaaknr 628545, 20210111 1 document

Lbr VNG 20-095, Handreiking leegstand te lijf 2.0 en VNG-model leegstandverordening, zaaknr 627929, 20210105 1 document

Brf, Marijn Seuters, Ontslag als commissielid, 20210916 1 document

Brf M. Meijer, ontslag als griffiemedewerker - plv commissiegriffier, 20210517 1 document

Brf D.J. van Gelder, Aanneming benoeming DJ van Gelder 20210426 1 document

Brf Expertisecentrum Overijssel Vitale Vakantieparken, Vitalisering vakantieparken, zaaknr 647843, 20211221 1 document

Lbr VNG, 21-085, Regeerakkoord, zaaknr 647899, 20211221 1 document

Lbr VNG 21-079, Verplaatsing uitgestelde Bestuurdersdag en ALV naar 11 februari 2022, zaaknr 644923, 20211123 1 document

Brf Kick Out Zwarte Piet, geen publiek geld naar zwarte piet, zaaknr 645741, 20211130 1 document

Brf Piratenpartij Delft, Initiatiefvoorstel Delftse principes digitale soevereiniteit, zaaknr 645664, 20211130 1 document

Brf Stichting Hoogbegaafd, compilatie live bijeenkomst Ziek van School, zaaknr 645570, 20211130 1 document

Brf inwoner, rook- en geuroverlast, zaaknr 645544, 20211130 1 document

Lbr VNG, 2021-080, Nieuwsledenbrief asiel en immigratie, zaaknr 645394, 20211130 1 document

Lbr VNG, 21-081, Extra ALV 13 januari 2022, zaaknr 646321, 20211206 1 document

Brf Stichting EHS, gevolgen toenemende digitalisering, zaaknr 646598, 20211207 1 document

Brf Inwoner, kappen van 177 bomen, zaaknr 646625, 20211207 1 document

Lbr VNG, 21-082, Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethouders, zaaknr 646696, 20211207 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Doorontwikkeling OD IJsselland - programma Samen Toekomstbestendig, zaaknr. 642847, 20211021 1 document

Brf GGD IJsselland, Activiteitenprogramma 2021-2022, zaaknr 643236, 20211101 1 document

Brf Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid, zaaknr 642751, 20211021 1 document

Lbr VNG, 21-071, Uitnodiging najaars-ALV 26 november 2021, zaaknr 643747, 20211101 1 document

Brf inwoner, tweet wethouder Van Leeuwen, zaaknr 643231, 20211028 1 document

Lbr VNG 21-074, Coronacrisis nr 36, zaaknr 644227, 20211108 1 document

Lbr VNG 21-077, uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari 2022, zaaknr 644923, 20211118 1 document

Lbr VNG 21-078, Stand van zaken Hervormingsagenda jeugd, zaaknr 645117, 20211122 1 document

Lbr VNG, Coronacrisis nr 37, zaaknr 645169, 20211122 1 document

Lbr VNG, 21-067, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 35, zaaknr 641433, 20210928 1 document

Jaarverslag 2020, Bibliotheek Dalfsen, 20210928 1 document

Lbr VNG, 21-069, Reactie op de Rijksbegroting 2022, zaaknr 641699, 20210930 1 document

Brf inwoner, Apartheid 2021, zaaknr 642142, 20211007 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Doorontwikkeling organisatie, zaaknr 636072, 20210706 1 document

Lbr VNG 21-053, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 635548, 20210621 1 document

Lbr VNG 21-048, Arbitrage jeugd en afspraken Rijk-VNG, zaaknr 634994, 20210610 1 document

Brf, Advies ROB, Droomland of niemandsland, Uitgangspunten besturen regio's, 20210706 2 documenten

Lbr VNG 21-055, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-33, zaaknr 635751, 20210624 1 document

Brf GGD IJsselland, Gezondheid centraal, van crisis naar kans, zaaknr 635665, 20210624 1 document

Brf, Participatieraad Ouderen Overijssel, Oproep woonzorgbeleid ontwikkelen met ouderen, zaaknr 636174, 20210706 1 document

Lbr VNG 21-058, Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies, zaaknr 636866, 20210719 1 document

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Vastgestelde begroting 2022, zaaknr 636145, 20210706 1 document

Brf Nederwind Netwerk, Valse voorlichting over rechtmatigheid windturbine vergunningen, zaaknr 635749, 20210624 2 documenten

Brf GLBT, reactie zienswijze en begroting 2022, zaaknr 639032, 20210824 1 document

Brf inwoner, afschrift brief college over diverse zaken, zaaknr 460323, 20210729 1 document

Brf, inwoner, Brandbrief Ouder voor de Vrijheid, zaaknr. 639723, 20210831 1 document

Brf, Bewonersplatform Centrum Dalfsen, Participatiegroep, zaaknr 638226, 20210809 1 document

Brf Regio Zwolle, QA ontwikkelingen Regio Zwolle als NOVI-gebied, zaaknr 640380, 20210909 1 document

Brf Natuurmonumenten, petitie voor insectvriendelijker groenbeheer, zaaknr 640381, 20210909 1 document

Lbr VNG 21-066, LOGA circulaire, Regeling Netto FLO spaartegoed, zaaknr 640160, 20210907 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP Buitengebied voorl voorziening en beroepschrift A.J. van Dijk, 9973-15577, 20131007 1 document

Brf Beroeps Organisatie Kunstenaars, Steun aan makers van kunst en cultuur, zaaknr 630950, 20210406 1 document

Lbr VNG 21-033, Bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-voor-VNG-bestuur-en-commissies, zaaknr 633650, 20210511 1 document

Lbr VNG 21-014, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 631159, 20210309 1 document

Lbr VNG 21-011, Nazending voor buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 630067, 20210209 1 document

Lbr VNG 21-010, Kiezers-mogelijkheid-bieden-tot-afleggen-ondersteuningsverklaringen-op-3-en-4-februari-2021, zaaknr 629868, 20210208 1 document

Brf Landschap Overijssel, Energietransitie RES, zaaknr 629803, 20210204 1 document

Brf Het Oversticht, Zes sleutels voor de energietransitie met ruimtelijke kwaliteit, zaaknr 629438, 20210204 1 document

Lbr VNG 21-008, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -cies, zaaknr 629610, 20210202 1 document

Brf Min Justitie en Veiligheid, Motie alleenstaande vluchtelingenkinderen, zaaknr 619683, 20210202 1 document

Lbr VNG 21-005, Coronacrisis nr 24, zaaknr 629456, 20210128 1 document

Brf LTO Noord en Cumela, Verkeersveiligheid voor fietsers in buitengebied, zaaknr 629347, 20210125 1 document

Lbr VNG 21-003, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 23, zaaknr 629299, 20210125 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2022, zaaknr 629144, 20210121 1 document

Brf Hoog Overijssel, Actuele stand van zaken dossier Lelystad Airport, zaaknr 635171, 20210614 1 document

Lbr VNG 21-050, Moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021, zaaknr 635099, 20210610 1 document

Reactie op Regionale Energie Strategie 3 documenten

Brf indiener, Coffeeshop in Dalfsen, 20210610 1 document

Lbr VNG 21-045, Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 634707, 20210603 1 document

Brf Orange the World, uitnodiging campagne 2021, zaaknr 634437, 20210603 1 document

Brf M.O., Totaalplan spoor, zaaknr 634362, 20210603 1 document

Brf ROB, Advies Rol nemen, ruimte geven, zaaknr 634316, 20210603 1 document

Lbr VNG 21-043, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 31, zaaknr 634533, 20210601 1 document

Lbr VNG 21-051, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-32, zaaknr 635134, 20210614 1 document

Lbr VNG 21-038, Uitnodiging ALV 16 juni 2021, zaaknr 634148, 20210601 1 document

Brf OD IJsselland, Informeren over rapport Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, zaaknr 634123, 20210527 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Petitie laat wethouders solliciteren, nr 15326-14437, 20140331 1 document

Lbr VNG 21-037, nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-30, zaaknr 633911, 20210517 1 document

Brf inwoner, afschrift brief college over diverse zaken, zaaknr 631843, 20210517 1 document

Brf Stichting Speelruimte, Gemeentelijk beleid, bewegen, ontmoeten, spelen en sport, zaaknr 633651, 20210511 1 document

Brf NLVOW, Open brief over Moratorium voor Wind op Land, zaaknr 633764, 20210511 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2020 Stadsbouwmeester, zaaknr 633091, 20210506 1 document

Brf VR IJsselland, Controleverklaring Veiligheidsregio IJsselland 2020, zaaknr 633154, 20210430 1 document

Brf Bureau Objectief, Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020, zaaknr 633153, 20210430 1 document

Lbr VNG 21-027, Ccompensatie-tekorten-jeugdzorg, zaaknr 633133, 20210430 1 document

Brf St NL Haarden- en Kachelbranche, rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit, zaaknr 633090, 20210430 1 document

Brf Stimuland, Participatie voor een gedragen omgevingsvisie, zaaknr 632958, 20210422 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2020, zaaknr 632957 , 20210420 1 document

Brf inwoner, Sterkte en aanrijdtijden politie, zaaknr 632946, 20210420 1 document

Lbr VNG 21-026, Vernieuwing-antenneconvenant, zaaknr 632926 , 20210420 1 document

Lbr VNG 21-025, Nieuwsledenbrief-coronacris-nr-29, zaaknr 632788, 20210419 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2020, zaaknr 632758, 20210415 2 documenten

Brf Ondernemersverenigingen, Motie hart onder de riem, zaaknr 632668, 20210413 1 document

Brf De PlattelandsBeweging, Manifest, zaaknr 632379, 20210413 1 document

Brf Inwoner, Zorgen over stedenbouwkundige scenario's Oosterdalfsen Noord, zaaknr 632221, 20210401 1 document

Lbr VNG 21-022, Nieuwsledenbrief-coronacrisis-nr-28, zaaknr 631986, 20210401 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Jaarverslag 2020, zaaknr 631834, 20210330 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Voortgang Sportvisserij Loodvrij, zaaknr 631724, 20210325 1 document

Brf VEH, Betrek bewoners bij RES, zaaknr 631719, 20210325 1 document

Lbr VNG 21-018, Coronacrisis-nr-27, 20210316 1 document

Lbr VNG 21-019, Arbitrage over tekorten jeugdzorg, zaaknr 631512, 20210316 1 document

Brf TPSolar, Reactie op Nota van Zienswijzen dd 11 feb 2021, zaaknr 626062, 20210316 1 document

Brf VR IJsselland, Kadernota 2022, zaaknr 630861, 20210304 1 document

Brf BOK, Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur, zaaknr 630950, 20210304 1 document

Lbr VNG 21-015, Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr 26, zaaknr 630807, 20210302 1 document

Brf LTO Vechtdal, Landbouwvisie Vechtdalgemeenten 2021, zaaknr 630964, 20210302 1 document

Brf Vrienden van Dalfsen, N340 Landschapsvisie, zaaknr 630769, 20210301 1 document

Brf Inwoner, Coronabeleid regering, zaaknr 630545, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-013, Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 25, zaaknr 630469, 20210218 1 document

Lbr VNG 21-012, VNG ondertekent actieagenda wonen, zaaknr 630467, 20210218 1 document

Brf St Boomfeestdag, Groene schoolkaart van de basisscholen in de gemeente Dalfsen, zaaknr 630234, 20210211 1 document

Brf Escape Room Designer, Mobiele escape room via Jeugd aan Zet, zaaknr 628987, 20210118 1 document

Brf INretail, oproep help winkelondernemers overleven, zaaknr 629016, 20210118 1 document

Lbr VNG, 21-002, Uitnodiging buitengewone ALV 12 februari 2021, zaaknr 628985, 20210118 1 document

Brf Regenboogteam, Vragen aan minister over coronavaccin en vaccinatie, 20210114 1 document

Brf St Leven met de aarde, Wereldovershootday, 20210111 1 document

Brf FNV, Onderzoek naar verdringing, zaaknr 627916, 20210111 1 document

Brf inwoner, Zienswijze ontwerp BP recreatieterrein en recreatiewoningen camping Bosvreugd, zaaknr 628653, 20210111 1 document

Brf inwoner, Reactie op Raadsvoorstel Structuurvisie Dalfsen West, zaaknr 627313, 20210118 1 document

Brf VR IJsselland, 2e bestuursrapportage 2020, zaaknr 627012, 20210111 1 document

Lbr VNG 21-001, Opening mogelijkh stellen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies, zaaknr 628562, 20210107 1 document

Brf Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, afschrift brf aan voorzitter Brandweerkamer VNG, zaaknr 627983, 20210107 1 document

Brf Provincie Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2021, zaaknr 628145, 20210105 1 document

Brf Sont, Meertmoand Streektaelmoand, zaaknr 627928, 20210105 1 document

brf PlasBossinade, bezwaarschrift, 20210914 1 document

Brf, PlasBossinade, Pro forma bezwaarschrift voorkeursrecht, 20210803 1 document