Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Brf indiener, Bezwaar Off the Grid-huisje Oude Vechtsteeg Dalfsen, zaaknr 611775, 20191210 1 document

Brf J.B., Zonnepanelen op erf, zaaknr 611635, 20191209 1 document

Lbr VNG 19-103, Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen, zaaknr 611477, 20191205 1 document

Lbr VNG 19-101, Totaalpakket moties, preadviezen en brieven Buitegewone ALV 29 nov 2019, zaaknr 611289, 20191128 1 document

Lbr VNG 19-099, Wijziging Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke, zaaknr 610899, 20191121 1 document

Bedenkingen Toepassing Sloop voor Kansen regeling 11 documenten

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010 1 document

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003 1 document

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003 1 document

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926 1 document

Lbr VNG 19-064, Archiefwet, selectielijst en -beperking- van openbaarheid, zaaknr 606708, 20190822 1 document

Brf VNG, Financiële impact invoering Omgevingswet, zaaknr 606702, 20190822 1 document

Lbr VNG 19-061, GT Print, zaaknr 605758, 20190819 1 document

Lbr VNG 19-054, Geactualiseerd VNG model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, zaaknr 605464, 20190815 1 document

Lbr VNG 19-059, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020, zaaknr 605393, 20190815 1 document

Brf WvdV, Gevaren 5G netwerk, zaaknr 605353, 20190813 1 document

Brf B.B., Vragen over uitrol 5G netwerk, zaaknr 605999, 20190813 1 document

Brf EN, Schadelijke effecten 5G straling, zaaknr 605349, 20190813 1 document

Lbr VNG 19-055, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, zaaknr 605129, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-053, Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, zaaknr 604879, 20190718 1 document

Brf Min BZK, Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening, zaaknr 604641, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-052, Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019, zaaknr 604684, 20190711 1 document

Lbr VNG, 19-048, Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht, zaaknr 603922, 20190627 1 document

Brf VR IJsselland, 1e bestuursrapportage, zaaknr 603496, 20190620 1 document

Brf Continentie Stichting NL, vragenlijst toilettenbeleid, zaaknr 603345, 20190613 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 602479, 20190603 1 document

Lbr VNG, 19-042, Resultaat gesprekken VNG en kabinet tekorten sociaal domein, zaaknr 602663, 20190529 1 document

Lbr VNG, Moties ALV VNG Congres 3 documenten

Brf, Omwonenden, Bezorgdheid vleeskuikenbedrijf Westerveldweg, zaaknr 602487, 20190527 2 documenten

Brf, UN Women, Deelname Orange the World, zaaknr 602588, 20190527 1 document

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425 1 document

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 600529, 20190423 3 documenten

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418 1 document

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415 1 document

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411 1 document

Brf Inwoner, Meer wilde bloemen in de gemeente, zaaknr 599805, 20190404 1 document

Brf VR IJsselland, Concept programmabegroting 2020, zaaknr 599812, 20190402 1 document

Brf GGD IJsselland, Conceptbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, zaaknr 599739, 20190402 1 document

Brf GBLT, Jaarstukken 2018, Kadernotitie en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 599587, 20190401 1 document

Lbr VNG 19-015, Consultatie ivm aanpassing van de selectielijst archiefbescheiden, zaaknr 599584, 20190401 1 document

Brf FvR, verbod op oplaten ballonnen, zaaknr 596674, 20190204 1 document

Lbr VNG, 19-006, Actualiteiten hulpmiddelen Wmo, zaaknr 596277, 20190128 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2020, zaaknr 596206, 20190124 1 document

Brf, Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland, Kerkenvisie, nr 598754, 20190314 1 document

Brf Union SV, Hybride sportveld, zaaknr 598022, 20190228 1 document

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114 1 document

Lbr VNG 19-065, Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage, zaaknr 606787, 20190826 1 document

Brf OD IJsselland, Ontwerpbesluit deelname in werkgeversvereniging, zaaknr 609032, 20191015 1 document

Lbr VNG 19-078, Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen, zaaknr 608795, 20191010 1 document

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819 1 document

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822 1 document

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620 1 document

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617 1 document

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613 1 document

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 't Febriek-Zuid 2 documenten

Diverse zienswijzen ontwerp 11e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37 4 documenten

Diverse zienswijzen 5e verzamelplan Buitengebied 3 documenten

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan buitengebied, zaaknr 599521, 20190408 1 document

Brf omwonenden, Zienswijze op ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied gem Dalfsen, zaaknr 600136, 20190408 1 document

Brf Omgevingsrecht Zuidema, Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen, Koesteeg, zaaknr 598745 1 document

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318 1 document

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131 1 document

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221 1 document

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121 1 document

Lbr VNG 19-018, Modelverordeningen Ambt bijstand, fractieondersteuning en instructies, zaaknr 600741, 20190423 1 document

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122 1 document

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107 1 document

Lbr VNG 19-105, Nieuwe VNG Model Referendumverordening, zaaknr 611944, 20191212 1 document

Lbr VNG 19-104, Stand van zaken Omgevingswet, zaaknr 611528, 20191212 1 document

Lbr VNG 19-102, VNG Publicatie Handhaving door en voor gemeenten, zaaknr 611406, 20191202 1 document

Lbr VNG 19-098, Mobiliteit, zaaknr 610635, 20191121 1 document

Lbr VNG 19-097, Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 610637, 20191121 1 document

Lbr VNG, 19-096, Samenwerking gemeenten-zorgverzekeraars, zaaknr 610625, 20191114 1 document

Brf een verstoten vader, Reactie van het Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg, zaaknr 610394, 20191107 1 document

Lbr VNG 19-085, Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organsaties in oprichting, zaaknr 610279, 20191107 1 document

Brf S. Spek fractievoorzitter DURF gem Katwijk, Klimaatakkoord, zaaknr 610167, 20191105 1 document

Brf Ministerie BZK, Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing, zaaknr 609982, 20191104 1 document

Brf Stichting Oogstfonds, Opdracht aan Oogstfonds, zaaknr 609943, 20191031 1 document

Lbr VNG 19-082, Aanpak stikstofproblematiek, zaaknr 609876, 20191031 1 document

Lbr VNG 19-081, Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 609726 20191031 1 document

Lbr VNG 19-079, LOGA FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het nette inkomen, zaaknr 609326, 20191017 1 document

Brf Nationale Ombudsman, Problematiek Wmo-hulpmiddelen, zaaknr 609339, 20191017 1 document

Brf VNG Overijssel, Maatschappelijke gevolgen vd financiële situatie Overijsselse gemeenten en oplossingsrichting, zaaknr 609312, 20191017 1 document

Brf van 7 bouw- en infraorganisaties, Vergunningverlening en stikstofproblematiek, zaaknr 609280, 20191017 1 document

Lbr VNG 19-077, Stand van zaken herziening gemeentefonds, zaaknr 608715, 20191010 1 document

Lbr VNG 19-076, Wijziging in verstrekking hulpmiddelen, zaaknr 608558, 20191010 1 document

Brf Sint en Pietengilde, Zwarte Piet in uw gemeente, zaaknr 608674, 20191007 1 document

Brf Ministerie BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten collegeleden, zaaknr 608335, 20191003 1 document

Brf inwoner, Hondenbelasting, zaaknr 608535, 20191003 2 documenten

Brf Vrouwenplatform Carree Overijssel, Uitstraling van uw gemeente tegen geweld tegen vrouwen, zaaknr 608275, 20191001 1 document

Lbr VNG 19-073, LOGA FLO-overgangsrecht, nadere aanpassing levensloopregeling, zaaknr 608226, 20191001 1 document

Lbr VNG 19-074, Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem, zaaknr 608225, 20190930 1 document

Bijzondere Lbr VNG, Reactie op de rijksbegroting 2020, zaaknr 608100, 20190926 1 document

Brf Let's Talk About Tech, Internetconsultatie Telecomcode, zaaknr 608018, 20190926 1 document

Brf Milieudefensie, Publicatie lokale zaken in het geding door CETA-verdrag, zaaknr 607884, 20190926 1 document

Brf raadslid Zwolle, Pensioenzorgen, zaaknr 607909, 20190926 1 document

Lbr VNG 19-068, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 607672, 20190916 1 document

Brf L.D., Stop de uitrol van het 5G netwerk, zaaknr 607605, 20190916 1 document

Zorgen gezondheidsrisico's invoering 5G (meerdere indieners) 7 documenten

Lbr VNG 19-066, Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zaaknr 607437, 20190909 1 document

Open brief Beginselen van een deugdelijk bestuur (meerdere delen) 3 documenten

Brf Ministerie BZK, Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat, zaaknr 607044, 20190902 1 document

Lbr VNG 19-060, Correctie op LOGA-brief Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken, zaaknr 605608, 20190819 1 document

Lbr VNG 19-058, Klimaatakkoord, zaaknr 605201, 20190815 1 document

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718 1 document

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711 1 document

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708 1 document

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627 1 document

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625 1 document

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620 1 document

Brf FNV, Cao regelen voor werknemers met een arbeidsbeperking, zaaknr 605752, 20190819 1 document

Brf RSJ IJsselland, Afschrift brf aan GS Overijssel begroting 2020 en jaarrekening 2018, zaaknr 604833, 20190718 1 document

Brf Drents Overijsselse Delta, portefeuilleverdeling DB en coalitieakkoord, zaaknr 602791, 20190606 1 document

Lbr VNG, 19-040, Ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 602457, 20190529 1 document

Lbr VNG, 19-039, Oprichting werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen, zaaknr 602398, 20190529 1 document

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520 1 document

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516 1 document

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507 1 document

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507 1 document

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506 1 document

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506 1 document

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502 1 document

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429 1 document

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425 1 document

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104 1 document

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401 1 document

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328 1 document

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328 1 document

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319 1 document

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131 1 document

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131 1 document

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311 1 document

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307 1 document

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307 1 document

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304 1 document

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117 1 document

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110 1 document

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110 1 document

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108 1 document

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108 1 document

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107 1 document

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107 1 document

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107 1 document

Lbr VNG 19-069 en 19-070, Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 2 documenten

Lbr VNG 19-067, LOGA Cao Ontslagcommissie, zaaknr 607671, 20190916 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Lbr VNG, 19-046, LOGA Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand, zaaknr 603418, 20190617 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Lbr VNG, 19-009, Geschillenregeling Cao gemeenten, zaaknr 598409, 20190307 (in handen van de werkgeverscommissie gesteld) 1 document