Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2016, nr 31285-29485, 20151221 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Diaconie Brugkerk Lemelerveld, huishoudelijke hulp, nr 30811-35006, 20151208 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - per 1 jan 2016 geïndexeerde bedragen vor politieke ambtsdragers van gemeenten, nr 30719-29247, 20151203 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Veilig gebruik van Suwinet, nr 27503-29080, 20151123 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E. Busscher, Heroverwegen besluit Molendijk, nr 28905- 34041, 20151112 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Flynth Adviseurs, Verzoek afwijking BP tbv Vennenbergweg 5, a, nr 14338-29018, 20151116 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire, nr 29258-28482, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Deloitte, Plan van aanpak 3D s, nr 29232-28459, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Transitiecommissie Sociaal Domein, TSD en code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning, nr 28832-32240, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, SWOL, reactie beleidsnota 2016-2012, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Meer keuze voor ouders en gemeente, nr 28642-31849, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Participatieraad Dalfsen, Advies vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28395-31455, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Carinova, Reactie Nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 28285-31300, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Groen Platform Vecht, bevaarbaarheid vd Overijsselse Vecht, nr 28275-31283, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, B.J., reactie op nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, 28376-31428, 20150831 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, M.A.vdK., Concept vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, nr 27997-27898, 20150813 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - A.W., Mantelzorgbeleid in de gemeente Dalfsen 2016-2020, nr 27775-30453, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - HSV De Voorn, beperking visrecht Hulserplas 1, nr 27414-27584, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mevr D, verzoek informatie over rooklucht klachten, nr 26789-28734, 20150622 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, St. Leven met de Aarde, klimaat en herstellende landbouw, nr 03527-28018, 20150604 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Stichting Vechtgenoten, Visie inloophuizen, nr 25984-26801, 20150601 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, mevr. K.v.D.R., Handhaving ivm stankoverlast en fijnstof, nr 25679-27471, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, S.V., bouwvoorschriften Oosterdalfsen, nr 25686-27483, 20150518 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, BIP, Beleidsvoorstel regelvrije bijstand, nr 24782-26315, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, W.D., Controle bouwtoezicht - meting onjuist uitgevoerd, nr 24033-26087, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Fam Koobs-Fam Jansen, verzoek plaatsen woonunit, nr 24442-25750, 20150326 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling chronisch zieken en of gehandicapten, nr 24124-25334, 20150316 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, JW Brinkman, Vraag gemaakte afspraken, nr 23542 - 24793, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, PB Dalfsen, Terugkoppeling wensboom, nr 23668 - 24724, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2016, nr. 23615-25342, 20150305 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, T. Schellekens, Zienswijze BP Oosterdalfsen - onderhoud Slingerlaantje, nr 22559-24637, 20150113 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling Chronisch zieken en gehandicapten, nr 22515-23338, 20150112 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak BP Recreatiewoningen Scholten, nr 10607-24372, 20141218 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-24381, 20150105 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - dhr en mw J., zienswijze ontwerpbp 1e herz Recreatieterreinen en -woningen Dalfsen, nr 27761-27777, 20150806 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - BVO Jeugdzorg IJsselland, Begroting GR, nr 27319-27525, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, YvS, zienswijze ontwerp BP legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 24516-25912, 20150409 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland begroting 2016, nr 24660-26111, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2016, nr 24661-26112, 20150402 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, H. Wennemars, zienswijze Ontwerp BP Oosterdalfsen, nr 23010-24918, 20150202 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127 1 document

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijzigingen in Gemeentewet, nr 31159-29404, 20151217 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Gemeente Rotterdam, Wetenschappelijk onderzoek inzet gemeenteraadsverkiezingen, nr 30214-29011, 20151116 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving benoeming H.G. Kappert, 20150917 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, A. Westerman, ontslag als raadslid, 20150910 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek rekenkamercommissie Samenwerking en democratisch gehalte, nr 27514-31427, 20150901 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, ProDemos, deelname aan Dag van de democratie, registratie 27245, 20150430 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving tijdelijke benoeming HG Kappert 20150317 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Een sterke raad doet er toe, nr 22831-23755, 20150129 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, WSW cliëntenraad, Agenda 5, nr 31229-29452, 20151221 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu, Duurzaam inkopen mobiliteit, nr 31085-35370, 20151217 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Ministerie SZW, Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015, verslag Dalfsen, nr 27503-29281, 20151207 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, R.B., Zwijgen over boekhoudfraude door overheid, nr 30728-34931, 20151203 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie VWS, Kwartaalbrief uitvoering WMO 2015, nr 30707-34889, 20151203 1 document

Raad 14 dec 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Herfstbrief, nr 30589-34763, 20151130 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, E.V., Ziek door de straling van draadloze communicatie, nr 29692-33450, 20151029 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Kunstijsbaan Hoogeveen, nr 29800-33585, 20151102 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Herinrichting N340, nr 30172-28989, 20151112 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015, nr 28871-32298, 20151008 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ned Vakbond Varkenshouders, Verduurzaming varkenssector, nr 29060-32570, 20151006 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, FNV Keuringen beschut werk, nr 29204-32732, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Crisisnoodopvang, nr 29077-32592, 20151001 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, NBA Knelpunten Decentralisaties vragen actie van gemeente en GR, nr 28901-28280, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, nr 28713-28213, 20150917 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Regio Zwolle, Voortgang samenwerking binnen de Regio Zwolle, nr 283520-28076, 20150928 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Bestuursagenda en kerngegevens 2014, nr 26716-28652, 20150618 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mw D. houtrook en gezondheidsschade, nr 26789-28733, 20150622 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, reactie op actieplan lokale rekenkamers, nr 28820-28256, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming HG Kappert, nr 28710-32253, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2014, 20150921 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, registeraccountant, jaarrekening 2014 van de gemeente Dalfsen, nr 28448-28108, 20150903 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Beleidskader ontheffing verboden handelingen, nr 28181-27980, 20150824 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Oogvereniging West-Overijssel en Veluwe, Aandacht in WMO voor slechtziende, blinde en doofblinde burgers, nr 27155-29385, 20150806 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Raadslid.nu, Rol en positie gemeenteraad, nr 27743-27766, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - WSW Clientenraad, reactie en advies mbt mensen met sw indicatie, nr 27701-30375, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Aandacht voor iedereen, Rapport zorg naar gemeenten, nr 27520-30085, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Treasury 2015, nr 27191-27466, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen begroting, nr 27713-27738, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Procedure aanpassing GR, nr 27103-27433, 20150804 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk - GGD IJsselland, Jaarverslag 2014, nr 27836-30526, 20150806 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, RUD, Jaarverslag 2014, nr 26318-27015, 20150604 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2014 afgite electrische apparaten, nr 26227-26962, 20150602 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - Wijziging bezoldiging en tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden, nr 26321-27020, 20150608 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, VvG en Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Grip op regionale samenwerking, nr 26032-26826, 20150601 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Beleidsplan 2015-2018, nr 26054-27823, 20150601 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Reactie toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-26479, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, De Sociale Alliantie, Petitie De lokale solidariteit getoetst, nr 25585-27370, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Notitie medezeggenschap kinderen, jongeren, nieuwe jeugdwet, nr 25335-27047, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, J.W.B., kwestie bomen Zwaluwlaan, nr 23542-26716, 20150430 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Veilige Publieke Taak, nr 24621-25992, 20150402 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Agenda Lokale Democratie, nr 24318-25825, 20150323 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Rapportage Uitvoering Wwb voor jongeren 18-27 jr, nr 23937-25588, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Veiligheid van de waterkering te Dalfsen, nr 18326-25354, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014, definitief verslag Dalfsen, nr 3511-25587, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Aannemen tijdelijke benoeming HG Kappert, 20150318 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Waterschap Vechtstromen cs, Afschrift verzoek om voortzetting samenwerking RvdV, nr 23756-25456, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Uitvoering jeugdwet, nr. 21539-24689, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Rekenkamercommissie, onderzoeksonderwerpen 2015, 20150223 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2014, 20150217 1 document

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, RvS, BP 1e herz Kern Dalfsen, De Dalfsenaar, nr 23057-24958, 20150203 1 document

Raad 16 feb 2015 - Ingekomen stuk, NRK Verpakkingen, draagtassen in het winkelkanaal, nr 23093-24991, 20150205 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Rob, Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, nr 22764-23661, 20150127 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland terugkoppeling besluitvorming AB over begrotingswijzigingen, nr 20271-24693, 20150115 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Brandbrief jeugd en alcohol, paracommercie, nr 22472-23272, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en koninkrijksrelaties, circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering, nr 22195-24423, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Reactie Tweede Kamer op brief mobiele bereikbaarheid buitengebied, 20150108 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Toepassing HR21 functieprofielen griffier, nr 29421-33093, 20151015 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Initiatiefvoorstel D66, Jongerenraad, 20150622 (In handen van de agendacommissie stellen) 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, J. V., WOB verzoek vuurwerkverbod gemeente Dalfsen, nr 23239-25099, 20150323 1 document