Te agenderen onderwerpen

Alle voorstellen die het college (of het presidium) aan de raad doet, komen eerst in deze openbare map ‘Te agenderen onderwerpen’. U kunt dus nu al zien welke voorstellen aan de raad worden gedaan. De agendacommissie bepaalt wanneer en op welke wijze onderwerpen worden behandeld in een vergadering.

Als de agendacommissie een voorstel of ander onderwerp heeft ingepland, kunt u de voorstellen terugvinden bij de agenda's van de raadscommissie of de gemeenteraad. Zo blijft de map 'Te agenderen onderwerpen' overzichtelijk. 

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024-2028 2 documenten

Presentatie water en klimaat 1 document

24e herziening BP Buitengebied, Koelmansstraat 73C en Hoenderweg 6 4 documenten

Wijziging GR Shared Services Center ONS 2 documenten

GR Sociale Recherche IJssel- en Vechtstreek 2024 2 documenten

23e herziening bestemmingsplan Buitengebied, Van Marleweg, Meeleweg en Vossersteeg 5 documenten