Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire, nr 29258-28482, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Deloitte, Plan van aanpak 3D s, nr 29232-28459, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Transitiecommissie Sociaal Domein, TSD en code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning, nr 28832-32240, 20150921 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Najaarsrapportage, nr 29363-33009, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, voorgenomen begrotingswijziging, nr 29343-32977, 20151012 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, W.A.dB, zienswijze grenzen boswet, nr 29018-28353, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afschrift kwartaalbrief uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015, nr 28871-32298, 20151008 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ned Vakbond Varkenshouders, Verduurzaming varkenssector, nr 29060-32570, 20151006 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, FNV Keuringen beschut werk, nr 29204-32732, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Crisisnoodopvang, nr 29077-32592, 20151001 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, NBA Knelpunten Decentralisaties vragen actie van gemeente en GR, nr 28901-28280, 20151005 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, nr 28713-28213, 20150917 1 document

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Toepassing HR21 functieprofielen griffier, nr 29421-33093, 20151015 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document