Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, mevr. K.v.D.R., Handhaving ivm stankoverlast en fijnstof, nr 25679-27471, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, S.V., bouwvoorschriften Oosterdalfsen, nr 25686-27483, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, E.v.O-J.v.d.V., zienswijze BP en landschaps- en beeldkwaliteitsplan N348 Lemelerveld, nr 25852-26708, 20150519 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, H.H. en R.H., Handtekeningenactie-zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25691-26602, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Achmea Rechtsbijstand namens R.J.J.H. en A.M.B., zienswijze 7e herz ontwerp BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25650-26534, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, A.K. en J.K.v.D., zienswijze BP buitengebied Westerveldweg, nr 25619-26533, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, dhr. B. zienswijze BP Buitengebied Westerveldweg, nr 25618-26532, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze BP Westerveldweg namens H.H., J.H.G., J.BvA, nr 25614-26531, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wösten juridisch advies, Zienswijze namens Vereniging Leefmilieu en MOB, nr 25614-26603, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Wezo, bijgestelde begroting 2015 GR WEZO, nr 16152-26311, 20150430 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2014, nr 25208-26876, 20150511 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, De Sociale Alliantie, Petitie De lokale solidariteit getoetst, nr 25585-27370, 20150518 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Notitie medezeggenschap kinderen, jongeren, nieuwe jeugdwet, nr 25335-27047, 20150511 1 document