Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Lbr VNG 18-081, Uitvoeringsregeling Wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal netwerk, zaaknr 594619, 20181217 1 document

Brf Ministerie v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire geïndexeerde bedragen vd vergoeding politieke ambtsdragers, zaaknr 594626, 20181217 1 document

Lbr VNG, 18-080, 75 jaar vrijheid, zaaknr 594136, 20181206 1 document

Brf NBPB, Beschermingsbewindvoering, zaaknr 593782, 20181203 1 document

Brf, W., Zonnepanelenveld Lemelerveld, zaaknr 591351, 20181009 1 document

Brf, Actiegroep Ons Zeker Belazeren, Oneens met verhoging OZB, zaaknr 593105, 20181115 1 document

Brf Berlimont Consulting, Nietigheid WMO Afkoop, zaaknr 592836, 20181113 1 document

Brf Burgercomite Nederland, Volksreferendum buiten de Kieswet, zaaknr 592254, 20181029 1 document

Brf A.J.S., aanvraag lantaarnpaal T-splitsing, zaaknr 591980, 20181025 1 document

Brf RvS, Dalfsen, BP 4e verzamelplan buitengebied, zaaknr 589047, 20181022 1 document

Brf VR IJsselland, Tweede Bestuursrapportage 2018, zaaknr 591835, 20181022 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2018 nr 1 en berap, zaaknr 591487, 20181011 1 document

Brf, H., Reactie op voorkeursrecht perceel, zaaknr 589502, 20180910 1 document

Brf, Ned Ver tot bevordering vd Zondagsrust en Zondagsheiliging, Geen koopzondagen, zaaknr 589180, 20180828 1 document

Brf Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekst, zaaknr 589049, 20180823 1 document

Brf RvS, Procedure BP 4e verzamelpl buitengebied, zaaknr 589047, 20180823 1 document

Brf, AS, Aanbevelingspunten duurzame energie, zaaknr 588504, 20180807 1 document

Lbr VNG, 18-043, Implementatie besluit digitale toegankelijkheid, zaaknr 588085, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-039, Model subsidieregeling gecertificeerde instellingen jeugdbescherming, zaaknr 587522, 20180730 1 document

Brf, W.N.J.B., Bevrijdingsdag, zaaknr 586694, 20180716 1 document

Brf, statushouders, kindregeling, zaaknr 586680, 20180712 1 document

Tips voor een bewuster insectenbeheer (meerdere afzenders) 9 documenten

Brf, Continentie Stichting NL, Vragen openbare toiletvoorziening, 15 juni 2018, zaaknr. 585360, 20180619 1 document

Brf, Waarkaniknaardewc, Meer openbare en opengestelde toiletten, dat lucht op!, 4 mei 2018, zaaknr. 583002, 20180507 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 22 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180524 1 document

Lbr VNG, 18-031, Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg, 13 juni 2018, zaaknr. 585141, 20180614 1 document

Brf, Stichting kulturhus De Mozaïek, Voor en Vroegschoolse educatie (vve), voorheen peuterspeelzaal, 7 juni 2018, zaaknr. 584871, 20180611 1 document

Brf, Stichting Leven met de Aarde, Wereldmilieudag en een goede start voor de burgerschapslessen, 6 juni 2018, zaaknr. 584756, 20180607 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP 1e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25 (CHW), 4 juni 2018, zaaknr. 584697, 20180607 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2018, 4 juni 2018, zaaknr. 584700, 20180607 1 document

Brf, GBLT, Ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018, 24 mei 2018, zaaknr. 583954, 20180528 1 document

Brf, Werkgroep Typisch Dalfsen, Centrumvisie kern Dalfsen en Typisch Dalfsen, 3 mei 2018, zaaknr. 583026, 20180507 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 2 mei 2018, zaaknr. 581836, 20180507 1 document

Lbr VNG, 18-016, Spelregels voor de digitale stad, 2 mei 2018, zaaknr. 582865, 20180503 1 document

Brf, Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland, Voorlopige jaarrekening BVO 2017 en Kadernota 2019, 17 april 2018, zaaknr. 581959, 20180419 1 document

Brf, Milieudefensie, Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen, 24 april 2018, zaaknr. 582365, 20180426 1 document

Brf, Comité 21 maart, Oproep aan gemeenten in Nederland om gezamenlijk doeltreffend op te treden, 4 mei 2018, zaaknr. 582969, 20180507 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Concept programmabegroting 2019, zaaknr. 580685, 20180329 1 document

Brf, Raad van State, Procedure BP Buitengebied, Windpark Synergie en omgevingsvergunning, 13 april 2018, zaaknr. 581836, 20180417 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019, 12 april 2018, zaaknr. 581615, 20180416 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2017, 10 april 2018, zaaknr. 575522, 20180416 1 document

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2017, 13 april 2018, zaaknr. 581717, 20180416 1 document

Brf, Buro Jansen & Janssen, Invoering van de WIV 2017, 18 maart 2018, zaaknr. 580189, 20180319 1 document

Brf, H. Olthof, Mogelijkheden Energiepark Overijssel, 14 april 2018, zaaknr. 581716, 20180416 1 document

Brf, GGD IJsselland, Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 6 april 2018, zaaknr. 581225, 20180412 1 document

Lbr VNG, 18-012, GT Connect, 5 april 2017, zaaknr. 581126, 20180405 1 document

Lbr, VNG, 18-011, Geactualiseerde toelichting VNG Model AIv, 5 april 2018, zaaknr. 581110, 20180405 1 document

Brf, GBLT, Kadernotitie 2019, 30 maart 2018, zaaknr. 580889, 20180403 1 document

Brf, Veilig Verkeer Nederland, Manifest 'Verkeersveiligheid een nationale prioriteit', samenwerken met gemeenten, 27 maart 2018, zaaknr. 580771, 20180329 1 document

Lbr VNG, 18-006, Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO excl bijlagen, zaaknr. 576505, 20180221 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst IJsselland, zaaknr. 576076, 180215 1 document

Lbr VNG, 18-003, Privacyregels AVG, 8 februari 2018, 20180208 1 document

Lbr VNG, 18-002, Evenementen en vrijwillige verkeersregelaars, 29 januari 2018, 20180213 1 document

Lbr VNG, 17-079, Continuiteit jeugdbescherming en jeugdreclassering, 15 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG, 17-078, Model subsidieregeling kinderopvang, 13 december 2017, 20180108 1 document

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594264, 20181210 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Circulaire Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, zaaknr 594339, 20181210 1 document

Brf G.J.H. M., Zienswijze 1e verzamelplan kernen, zaaknr 592836, 20181113 1 document

Brf VR IJsselland, Risicoprofiel en Strategische Beleidsagenda 2019-2023, zaaknr 591613, 20181018 1 document

Lbr VNG, 18-056, Aanpassing vng model verordening wmo, zaaknr 591069, 20181008 1 document

Brf Commissariaat voor de Media, Advies St Lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, zaaknr 588977, 20180827 1 document

Lbr VNG, 18-047, Wijziging model-APV zomer 2018, zaaknr 588639, 20180813 1 document

Brf, Ondernemersvereniging Nieuwleusen, Verzoek zondagsopenstelling detailhandel, zaaknr 588501, 20180807 1 document

Lbr VNG, 18-044, Aanpassing model archiefverordening 2017, zaaknr 588086, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-040, Wijzigingen modelverordeningen belastingen, zaaknr 587554, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-034, Wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering adressen, zaaknr 587199, 20180716 1 document

Brf, Coop Lemelerveld BV, Uitbreiding aantal koopzondagen in Lemelerveld, 24 mei 2018, zaaknr. 584117, 20180607 1 document

Lbr VNG, 18-014, Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018, 17 april 2018, zaaknr. 581973, 20180419 1 document

Lbr VNG, 18-001, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 19 januari 2018, 20180122 1 document

Lbr VNG, 17-077, Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening, 13 december 2017, 20180108 1 document

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Windpark Nieuwleusen 11 documenten

Brf Commissaris van de Koning, Benoeming burgemeester, zaaknr 594630, 20181217 1 document

Brf, W. Dankelman, ontslag raadslidmaatschap, zaaknr 589063, 20180820 1 document

Brf, ProDemos, Dag van de Democratie 2018, zaaknr 586663, 20180709 1 document

Brf, Commissaris van de Koning, Ontslag burgemeester, 31 mei 2018, zaaknr. 584796, 20180607 1 document

Brf, Burgemeester Noten, Aankondiging afscheid, 12 maart 2018, zaaknr. 579790, 20180314 1 document

Lbr VNG, 18-007, Actualisering van drie VNG modellen i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2018, 27 februari 2018, zaaknr. 578998, 20180301 1 document

Brf, Stichting Burger, Uitnodiging organiseren debat referendum, 20180122 1 document

Brf Daadkracht, Belastingverordeningen 2018, zaaknr 594592, 20181220 1 document

Lbr VNG, 18-079, Samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen voorzieningen, zaaknr 593894, 20181206 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde jaarrekening 2017 RSJ IJsselland, zaaknr 593918, 20181204 1 document

Brf RvS, Uitspraak BP Kernen gem Dalfsen 2016, Baarsmastraat 25, zaaknr 584697, 20181204 1 document

Lbr VNG, 18-078, Moties buitengewone ALV 30 nov 2018, Overeenstemming met SZW over opvolging ROB advies BUIG, zaaknr 593845, 20181203 1 document

Lbr VNG, 18-077, Ontwikkelingen onderwijshuisvesting, zaaknr 593735, 20181129 1 document

Lbr VNG, 18-076, Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval, zaaknr 593603, 20181127 1 document

Lbr VNG, 18-075, Flo overgangsrecht compensatieregeling AOW, zaaknr 593442, 20181126 1 document

Lbr VNG, 18-073, FLO-overgangsrecht, zaaknr 593440, 20181126 1 document

Brf Ned Ver voor Raadsleden, Herfstbrief 2018, zaaknr 593506, 20181126 1 document

Brf, J. en G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20181126 1 document

Brf, IZI Solutions en Nationale Jeugdraad, Breng het stembureau naar jongeren, zaaknr 593322, 20181122 1 document

Lbr VNG, 18-070, Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissies, zaaknr 593118, 20181119 1 document

Lbr VNG, 18-069, Ontwikkelingen inzake de overeenkomst afkoop regresrecht wmo, zaaknr 592830, 20181119 1 document

Lbr VNG, 18-068, Uitvoering vier samenhangende moties sociaal domein, zaaknr 592713, 20181113 1 document

Brf, St Letstelschade en gerechtigheid, Dwaling WMO regres convenant, zaaknr 592716, 20181108 1 document

Brf Berlimont Consulting, Verzoek nietigverklaring van 3 Wmo overeenkomsten, zaaknr 592626, 20181105 1 document

Brf RvS, Uitspraak BP Buitengebied Dalfsen Windpark Synergie en omgevingsverg, zaaknr 581836, 20181105 1 document

Lbr VNG, 18-059, Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstelling, 20181029 1 document

Brf, Sint en Pietengilde, Sinterklaasfeest, zaaknr 592246, 20181029 1 document

Lbr VNG, 18-058, Pinbeleid bij gemeenten, zaaknr 591920, 20181022 1 document

Lbr VNG, 18-057, Verlengen overgangsrecht AWBZ beschermd wonen, zaaknr 591848, 20181022 1 document

Brf Democratie energie alternatief, Manifest energiebeleid, zaaknr 591492, 20181011 1 document

Lbr VNG, 18-054, Openstelling vacatures en bekendmaking invulling vacatures, zaaknr 590955, 20181004 1 document

Lbr VNG, 18-053, Vng-reactie op de rijksbegroting 2019, zaaknr 590598, 20181001 1 document

Lbr VNG, 18-052, Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019, zaaknr 590303, 20181001 1 document

Brf Unicef, Oproep aan te sluiten als kinderpardongemeente, zaaknr 590227, 20180920 1 document

Brf, J.G.B., Illegale boomkap, zaaknr 590193, 20180918 1 document

Brf HvdS, Reactie op consultatieronde WVG 3 sep, zaaknr 589665, 20180911 1 document

Lbr VNG, 18-051, Tussenstand van het wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeeshopketen, zaaknr 589744, 20180911 1 document

Lbr VNG, 18-050, Wnra en volgers Cao Gemeenten, zaaknr 589659, 20180910 1 document

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2018 en 2019, zaaknr 583640, 20180823 1 document

Lbr VNG, 18-048, Openstellling vacatures in College voor Arbeidszkn en Cie Europa en Internationaal, zaaknr 589081, 20180823 1 document

Brf, BZ, Bestuursmodel voor nieuwe burgemeester, zaaknr 588605, 20180813 1 document

Brf, Raad van State, Zittingsdatum beroep BP Windpark synergie, zaaknr 581836, 20180802 1 document

Brf, Missing Chapter Foundation, Rapport armoede door de ogen van kinderen, zaaknr 588309, 20180801 1 document

Lbr VNG-CvA, 18-046, Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, zaaknr 588210, 20180730 1 document

LOGA, 18-045, Aanpassing factoren FLO overgangsrecht, zaaknr 588122, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-036, Handelingsperspectief zorg en veiligheid, zaaknr 587736, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-041, Stand van zaken woonbeleid, zaaknr 587737, 20180730 1 document

Brf, CvdK, Sollicitanten burgemeestersvacature, zaaknr 587973, 20180730 1 document

Lbr VNG, 18-038, Indexering-wijziging subsidies-bekostiging welzijn en cultuur 2016-2019, zaaknr 587520, 20190719 1 document

Lbr VNG, 18-037, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 587513, 20180719 1 document

Lbr VNG, 18-035, Bekendmaking waarnemers bestuur en commissies, zaaknr 587277, 20180717 1 document

Brf, Het Oversticht, Jaarverslag Stadsbouwmeester 2017, zaaknr 587180, 20180716 1 document

Brf, ROB, Signalement over referenda en andere vormen van burgerparticipatie, zaaknr 587092, 20180716 1 document

Lbr VNG, 18-033, Sanering asbestdaken, 28 juni 2018, zaaknr 585945, 20180709 1 document

Lbr VNG, 18-032, Publicatie moties ALV 27 juni 2018, 21 juni 2018, zaaknr. 585510, 20180625 1 document

Brf, Provincie Overijssel, De Tweede Kansen Kamer, 20 juni 2018, zaaknr. 585451, 20180625 1 document

Lbr VNG, 18-030, Hoofdpunten meicirculaire 2018, 8 juni 2018, zaaknr. 584886, 20180611 1 document

Brf, Aanneming benoeming J.W. Uitslag, 29 mei 2018, zaaknr. 584203, 20180531 1 document

Brf, Aanneming benoeming A. Schuurman, 29 mei 2018, 584202, 20180531 1 document

Brf, Aanneming benoeming R.W.J. van Leeuwen, 29 mei 2018, 584204, 20180531 1 document

Lbr VNG, 18-023, Voortgang Samenwerken aan Water, 24 mei 2018, zaaknr. 584061, 20180528 1 document

Lbr VNG, 18-019, Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode, 16 mei 2018, zaaknr. 583482, 20180517 1 document

Brf, Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Open brief, 11 mei 2018, zaaknr. 583238, 20180514 1 document

Brf, Stichting DierenLot, Cijfers m.b.t. toekenning van vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, 2 mei 2018, zaaknr. 582827, 20180503 1 document

Brf, ECFA, Ondersteuningsaanbod in de relaties met China, 25 april 2018, zaaknr. 583029, 20180507 1 document

Brf, H.J. Scherpenkate, Afschrift brief aan minister inzake infrastructuur provincie Overijssel, 24 april 2018, zaaknr. 582720 , 20180501 1 document

Brf, PB Nieuwleusen, Rapportage Leefbaarheidsonderzoek 2017-2018, 23 april 2018, zaaknr. 582304, 20180424 1 document

Brf, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake voortgang sportakkoord, 3 mei 2018, zaaknr. 582931, 20180507 1 document

Lbr VNG, 18-015, Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies, 23 april 2018, zaaknr. 582286, 20180423 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Uw begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, 20 maart 2018, zaaknr. 580280, 20180320 1 document

Brf, Ministerie van BZK, Screening kandidaat-wethouders, 19 maart 2018, zaaknr. 580531, 20180326 1 document

Lbr VNG, 18-009, Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven (IBP), 16 maart 2018, zaaknr. 580167, 20180319 1 document

Brf, Raad voor het Openbaar Bestuur, Advies Voor de publieke zaak, 20 maart 2018, zaaknr. 580305, 20180320 1 document

Lbr VNG, 18-008, Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, 13 maart 2018, zaaknr. 579819, 20180314 1 document

Brf, VluchtelingenWerk Oost Nederland, Brandbrief Afghaanse vluchtelingen, 8 maart 2018, zaaknr. 579602, 20180312 1 document

Brf, Stichting JOGG, Raadsledenbrief JOGG maart 2018, 27 februari 2018, 20180301 1 document

Brf, Natuur & Milieu, Quickscan Duurzaamheid Nederlandse gemeenten Energie, mobiliteit en afval in de G4 en G32, 27 februari 2018, zaaknr. 578970, 20180301 1 document

Brf, Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving, november 2017, zaaknr. 578964, 20180301 1 document

Brf, Stichting Barbarugo, Stop de verwoestijning, zaaknr. 576061, 20180222 1 document

Brf, Ministerie van BZK, Bewustzijn digitale informatiebeveiliging, zaaknr. 576138, 20180222 1 document

Brf, zienswijze aangenomen motie voorkeursrecht, zaaknr. 576412, 20180221 1 document

Verslag 2017 en jaarwerkplan 2018 Agri&Food Innovatiecluster, zaaknr. 576437, 20180221 1 document

Lbr VNG, 18-005, Verkeersveiligheid, 16 februari 2018, zaaknr. 576203, 20180219 1 document

Lbr VNG, 18-004, Stand van zaken Interbestuurlijk Programma, 15 februari 2018, zaaknr. 576112, 180215 1 document

Jaarverslag Veiligheidsregio IJsselland 2017 1 document

Brf, Overijsselse Ombudsman, jaarverslag 2017, 20180201 2 documenten

Brf, Raad van State, ChW BP 3e verzamelplan Buitengebied, 20180208 1 document

Brf, Achmea Rechtsbijstand, Handhaving Poppenallee, Brief en bijlagen, 20180209 1 document

Brf, Bewoner Prins Bernhardlaan, Reactie verkoop snippergroen, 20180118 1 document

Brf, Controle Alt Delete, Nieuw beleid tegen etnisch profileren, 20180115 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020, 20180108 1 document

Brf, Berlimont CMC Consulting, Aanvullende info convenant regresrecht, 20180108 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2018, 20180108 1 document

Brf, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Lelystad Airport, 20180108 1 document

Lbr VNG, 17-083, Bodem en ondergrond, 21 december 2017, 20180108 1 document

Lbr VNG, 17-082, VNG Agenda 2018, 19 december 2017, 20180108 1 document

Brf, M Wagemans, De robotisering van raadsleden, 20180108 1 document

Brf, Stichting DierenLot, Factsheets over dierenwelzijn, 20180118 1 document

Lbr VNG, 18-074, Afspraken Wnra bij gemeenten, zaaknr 593457, 20181126 1 document

LOGA, 18-042, Aanpassing CAR gelijke beloning payroll, zaaknr 588051, 20180730 1 document

Bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - juni 2018 1 document

Lbr VNG, 18-024, LOGA 18-03, Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR, 29 mei 2018, zaaknr. 584324, 20180604 1 document

Brf, omwonenden Het Kleine Veer, Beroep Raad van State BP locatie Het Kleine Veer, 28 mei 2018, zaaknr. 584326, 20180531 1 document

Bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - mei 2018 2 documenten

Lbr VNG, 18-018, FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren gegevens levensloopstorting, 15 mei 2018, zaaknr. 583395, 20180517 1 document

Lbr VNG, 18-010, CvA LOGA 18-01, Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie, 16 maart 2018, zaaknr. 580156, 20180319 1 document

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - april 2018 8 documenten

LOGA, 18-013, Compensatieregeling AOW op grond van reparatie FLO-overgangsrecht, 9 april 2018, zaaknr. 581250, 20180416 1 document

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen - maart 2018 3 documenten

Zienswijzen en bezwaarschriften voorkeursrecht Dalfsen 22 documenten

LOGA, 17-081, Reparatie 3e jaar WW, 18 december 2017, 20180108 1 document

LOGA, 17-080, Reparatie FLO Brandweerpersoneel, 18 december 2017, 20180108 1 document