Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2012

20120120 - ingekomen stuk - Toeristische stimuleringsgroep, nr. 8444 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz afvalstoffenheffing, nr 5598 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121015 Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 5600 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121018 Ingekomen stuk, derde begrotingswijziging Veiligheidsregio IJsselland, nr 5688 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121023 Ingekomen stuk, GGD IJsselland begrotingswijziging GGD IJsselland, nr 5754 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121112 Ingekomen stuk, Min. van Financien, BTW constructies, nr 6129 1 document

Raad 26 nov 2012 - 20121105 Ingekomen stuk, C.J.H. Meijer inz Rechterensedijk, nr 5951 1 document

Raad 15 okt 2012 - 20120925 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP 25e herziening buitengeb Dalfsen, gemaal Dalmsholte verzoek om voorlopige voorz, nr 5226 1 document

Raad 15 okt 2012 - 20121008 Ingekomen stuk, RvS Dalfsen BP De Grift III Nieuwleusen, nr 5378 1 document

20120330 - Overijsselse Ombudsman - Jaarverslag 2011 en persbericht, nr 1748 1 document

20110711 - ingekomen stuk 3459, bouwkavel Nieuwlandstraat Lemelerveld 1 document

20120522 Ingekomen stuk, Raad van State, Dalfsen BP Waterfront deskundigenverslag, nr 2878 1 document

20120113 - ingekomen stuk - Brief aan gemeenteraad De Trefkoele1, nr. 170 1 document

20120207 - Pinkroccade - ontwikkeling burgerzaken, nr 538 1 document

20120126 - Ingekomen stuk - Sportraad inzake integratie Molendijk in Trefkoele, nr. 494 1 document

20120124 - Zienswijze bp de Grift III - nr. 445 1 document

20120124 - Zienswijze bp de Grift III - nr. 396 1 document

20120309 - Reactie op herz. bp appartementen Den Hulst 46 A, nr 1184 1 document

20120327 - Cumela - zienswijze structuurvisie Buitengebied, nr 1685 1 document

20120529 Ingekomen stuk, Toeristische Stimuleringsgroep Dalfsen inz camperplaatsen in Dalfsen, nr 2909 1 document

20120529 Ingekomen stuk, Waterschap Groot Salland zienswijze op ontwerp 4e herz BP Nwl 2007, nr 2920 1 document

20120911 Ingekomen stuk, CNV ea, Gemeentelijk beleid t.a.v. winkeltijdenwet en zondagopenstelling winkels, nr 5024 1 document

20120814 Ingekomen stuk, A. Huisman, voorontwerp BP Buitengebied gem. Dalfsen, nr 4243 1 document

20120719 Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland - begrotingswijzigingen nr 2012 1 en 2, nr 4124 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Wecycle - benchmark afgifte elektrische apparaten, nr 3563 1 document

20120330 - AB - zienswijze structuurvisie buitengebied, nr 1734 2 documenten

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Vrijbit - over verwijdering vingerafdrukdata, nr 6364, 20121129 1 document

20121029 Ingekomen stuk, Teusink - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5829 1 document

20121029 Ingekomen stuk, Van der Vegt - Bestemmingsplanwijziging Dalfsen Kom, Vechtstraat-Vechtdijk, nr 5832 1 document

20120111 - ingekomen stuk - zienswijze Gemaal Dalmsholte - mts Schroten 1 document

20120319 - Zienswijze ontwerp bp Landschapspark Vechtvliet - nr 1484 1 document

20120814 Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Rosengaardeweg, nr 4115 1 document

20120628 Ingekomen stuk, VEH - bouwleges, nr 3488 1 document

Raad 17 dec 2012 - Ingekomen stuk, Humana - gedragen kleding, goed doel, nr 6488, 20121129 1 document

Raad 15 okt 2012 - 20120919 Ingekomen stuk, ANWB brief start NBD, nr 5145 1 document

20120503 Provincie Overijssel, aanvulling op de begrotingsbrief 2013 van 20 maart 2012, nr 2554 1 document

20120507 - mevr. Steenbruggen, inz Nieuwlandstraat 1, 3, 5, 7 te Lemelerveld, nr 2574 1 document

20120426 Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen jaarverslag 2011, werkplan 2012, nr 2400 1 document

20120717 Ingekomen stuk, RvS - Dalfsen, BP Waterfront intrekken beroepsschrift 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Prov Overijssel - Aanbieding jaarverslag 2011, nr 3561 1 document

20120823 Ingekomen stuk FNV, onderzoek lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, nr 4724 1 document

20120823 Ingekomen stuk, Inspectie Leefomg en Transport, onderzoek gemeentelijk toezicht op brandveiligheid zorginstellingen, nr 4721 1 document

20120814 Ingekomen stuk, GGD IJsselland, brief raden begroting, nr 4582 1 document

20120717 Ingekomen stuk, RvS - BP Waterfront Dalfsen, nr 4047 1 document

20120712 Ingekomen stuk, drs LW Verhoef - jaarrekening 2011 gem Dalfsen, nr 3982 1 document

20120712 Ingekomen stuk, CNV Publieke Zaak - WMO, nr 3857 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Min Binn Zkn - Publieke management letter voor gemeenten, nr 3562 1 document

20120628 Ingekomen stuk, Adviesbureau Aangepast voor u - openbare toegankelijkheid, nr 3657 1 document

20120313 - Motie veilige opvang van jeugdige asielzoekers gemeente Langedijk 1 document