Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-076, Regresrecht-wmo-overeenkomst-2018, nr 573333-226602, 20171212 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Ledenbrief VNG, Lbr 17-075, Effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-pgb, nr 573169-225768, 20171212 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Berlimont CMC Consulting, Convenant WMO Regresrecht, nr 571102-218995, 20171026 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, 2e Bestuursrapportage, nr 570924-218315, 20171019 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2017-2, nr 570475-216920, 20171010 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, feestmaanden, nr 569915-216061, 20171003 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, A.J.S., Aanvraag lantaarnpaal T-splitsing Kreuleweg-Jachthuisweg door buurtbewoners, nr 569477-215087, 20170925 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J. en G. B., Lelieteelt, nr 6847-214246, 20170919 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, TW, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567289-209069, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, G en FH, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567279-209029, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en JK, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567284-209061, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, JVKB, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567123-208397, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J en HR, Verkeerssituatie Handelsweg, BP Stappenbelt, nr 567084-208272, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.J.H., Herhaling klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-207095, 20170718 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Eerste bestuursrapportage 2017, 20170615 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, M.M.B., Gay pride Lemelerveld, nr 499712-133964, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, 60-plussers, gewijzigde openingstijden zwembad De Meule, nr 499717-133983, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Historische Ver Ni jluusn van vrogger, Jagtlusterallee, nr 499751-134034, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Herstructurering Jagtlusterallee, nr 499617-133701, 20170601 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, KdW, Groenbeleid gemeente dalfsen, nr 499464-133212, 20170530 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Actiecomite Behoud Bomen Jagtlusterallee, Reconstructie Jagtlusterallee, nr 499054-131853, 20170509 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2016, nr 495255-130318, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg IJsselland, Concept begroting 2018 Jeugdzorg IJsseland, nr 495245-130272, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Kaderbrief 2018, nr 495106-129927, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Jaarstukken 2016, nr 495107-129928, 20170420 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, nr 494417-128072, 20170404 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, VR IJsselland, Begroting 2018-2021, nr 494351-127872, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, concept-programmabegroting 2018 en meerjarenraming, nr 494616-128671, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, H.H., Klacht functioneren GBLT mbt WOZ, nr 494481-128222, 20170328 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Locatie IJssalon De Zeven Deugden, nr 494346-127856, 20170323 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Dutch Child Center, Vragen van kinderen na 2 jr Jeugdwet, nr 494097-127215, 20170320 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, H, Bezwaarschrift inzake het voornemen bijenteelt te verbieden aan Evenboersweg, nr 3351-126610, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, St Nationale Boomfeestdag, Intentieverklaring bomenverdrag, nr 493365-125256, 20170227 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Stichting OOZ, Statutenwijziging, nr 572602-223978, 20171127 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Werkgr Typisch Dalfsen, Zienswijze ontwerp structuurvisie Centrumvisie Dorp aan de Vecht, nr 568139-211592, 20170824 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, OOZ, besluit tot opheffing OBS De Carrousel, nr 566794-207240, 20170718 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Plas Bossinade advocaten, Zienswijze Chw bestemmingsplan Kernen, nr 494435-130362, 20170502 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.F.B., Zienswijze Chw bp Kernen gemeente Dalfsen, nr 494435-130271, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130361, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130363, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, TenneT, Zienswijze Chw BP kernen gem Dalfsen, nr 494435-129961, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, HvR, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495287-130354, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Van Westreenen BV, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495293-130360, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, Zienswijze ontwerp bp 3e verzamelpl buitengebied, 495157-130094, 20170420 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, T.H., Zienswijze Chw BP Kernen gem Dalfsen 2016, nr 494435-128115, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, R en E A, Zienswijze Chw BP Kernen gemeente Dalfsen 2016, nr 495008-129633, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Countus, Zienswijze BP verzamelpl buitengebied Oosterveen 56-De Stouwe 27, nr 494559-128515, 20170330 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, N.L. Agricola, ontslagbrief, nr 571941-221255, 20171109 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire benoeming, klankbordgespr en herbenoeming burgemeester, nr 570383-216832, 20171010 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, M.R.H.M. von Martels, ontslag als wethouder, nr 494469 - 128202, 20170330 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Marja van den Berg, ontslag als raadscommissielid, nr 494445-128135, 20170327 1 document

Brf, LTO Salland, Traject Wijthmen - Nijverdal, 20171221 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Kwaliteit van het openbaar bestuur, nr 572905-225037, 20171207 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Westerman, 20171204 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming A. Schuurman, 20171204 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, landelijke rapportage 2016, nr 572835-224792, 20171130 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, GBLT, Vastgestelde Begroting 2018, nr 569205-214536, 20171127 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Terugplaatsen oorspronkelijke staat, nr 571715-223903, 20171123 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, RaadslidNu, Eindrapport onderzoek werkgeversfunctie, nr 572423-223212, 20171121 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Zorgbelang Overijssel, Kan iedereen echt meedoen in uw gemeente, nr 571810-220873, 20171109 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Min Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, circulaire geindexeerde bedragen onkostenvergoeding, nr 571913-221169, 20171109 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Schoonmaken beukenhaag, nr 571715-220501, 20171106 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, Brief fractievoorzitters aan Tweede Kamer over Lelystad Airport, nr 571568-219944, 20171031 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Jeugdbescherming Overijssel, Positie en functioneren CR, nr 568896-217916, 20171017 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, BVO Jeugdzorg, Jaarrekening 2016, nr 569679-215429, 20170928 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, H.W.M.S., Problemen met en bij Jeugdbescherming Overijssel, nr 568896-213877, 20170914 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek 2017-2018, nr 568381-212313, 20170831 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, RB, Afgewezen subsidie project waardig afscheid abortuskinderen, nr 567267-208983, 20170803 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Omgevingsdienst IJsselland, Reactie op zienswijzen concept begroting 2018, nr 567184-208711 , 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Reactie op zienswijze Dalfsen concept begroting 2018, nr 566780-208723, 20170731 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Vrouwenplatform Carree Overijssel, Onderzoek naar levensbestendigheid huurwoningen Overijssel, nr 566919-207711, 20170720 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Schakelteam personen met verward gedrag, Monitoring aanpak verward gedrag, nr 566803-207257, 20170718 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, Herinrichting N340, nr 566799-207250, 20170718 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Dr David en drs Sarah Blom, Oud worden met zorg, nr 565952-204901, 20170629 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-204078, 20170629 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Rob, advies Zorg voor samenhangende zorg, nr 565772-204257, 20170626 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Min VWS, Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen Sociaal Domein, nr 550395-198836, 20170615 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2016, nr 500941-136413, 20170612 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Trefkoele+, Financieel en sociaal jaarverslag 2016, nr 499364-132902, 20170524 1 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, NOC NSF, aandacht bij de VJN voor participatie van kinderen in armoede, nr 499363-132900, 20170518 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Vrijstaat de Stellingen, Erkenning, nr 498829-131235, 20170502 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Antwoord op vragen, nr 495501-130938, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Detailhandel Nederland, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, nr 495362-130487, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.W. Uitslag, Aanneming benoeming wethouder, 20170419 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Kerngegevens 2016, nr 494805-129047, 20170406 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Hondenbeten aan de kaak gesteld, nr 494633-128711, 20170403 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, RDA, Zienswijze paardenmarkten in Nederland, nr 494923-129390, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170330 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., antwoord op vragen, nr 491467-126863, 20170313 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, FNV Taxi, Witboek Taxi, nr 493973-126800, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Burgerparticipatie Jagtlusterallee, nr 493840-126509, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Campagne allemaal roze harten, nr 493733-126222, 20170309 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, T.M.B., Verzoek volksraadpleging, nr 493519-125652, 20170307 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, J.W.B., Geen antwoord op vragen, nr 491467-125112, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2016, nr 493408-125386, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Actiegroep Tegenwindvoorst.nl, Zwolse Windturbine Catalogus, nr 493515-125637, 20170227 1 document

Raad 27 mrt 2017 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag 2016, nr 493438-125465, 20170227 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, de Sociale Alliantie, extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen, nr 493166-124710, 20170216 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Natuurmonumenten, Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap, nr 493049-124383, 20170209 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, ORSW, Manifest ondernemingsraden sw bedrijven, nr 492699-123447, 20170202 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Voorgenomen fusie, nr 492475-122829, 20170126 1 document

Raad 30 jan 2017 - Ingekomen stuk, FNV Zorg en Welzijn, WMO checklist, nr 492138-121999, 20170112 1 document

Raad 30 jan 2017 - Provincie Overijssel, Toezichtsvorm begroting 2017, nr 491552-120755, 20170112 1 document

Raad 30 jan 2017 - Commissaris vd Koning, Herbenoeming burgemeester, nr 492105-121942, 20170112 1 document

Raad 25 sep 2017 - Burgerinitiatief, V Oosterveen, Realiseren coffeeshop, nr 567496-209763, 20170808 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, IKN, Jagtlusterallee, nr 550307-198505, 20170615 (betrekken bij raadsvergadering 26 juni 2017) 1 document

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, 3e Verzamelplan buitengebied aanvullende reactie op zienswijze, nr 495157-134186, 20170608 (Betrekken bij Raadscommissie 12 juni 2017) 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Rechtspraktijk BAWA, Rekest WOB, nr 492870-124036, 20170207 (gedelegeerd aan het college van BenW) 1 document

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, VvG, Functieprofielen griffie, nr 492793-123728, 20170202 (in handen van de werkgeverscommissie stellen) 1 document