Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Postmoderne Devotiebeweging IJsselvechtstreek, nr 20409-20671, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, WSW Cliëntenraad, Beleid WSW geïndiceerden binnen Wezo, nr 20588-20905, 20141028 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Ledenbrief beleidsinformatie jeugd - gedwongen kader gem Dalfsen, nr 21221-21805, 20141120 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Loopfestijn Dalfsen, Geld beschikbaar te stellen voor sportevenementen, nr 21667-22393, 20141204 1 document

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, Ada Busman, Burgerfiltersysteem bij uithuisplaatsingen in te voeren, nr 21538-22222, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ong., Vervolgplannen legkippenbedrijf Westerveldweg, nr 21336-21929, 20141124 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Milieudefensie, Bijenconvenant terugdringen bijensterfte, nr 20486-20768, 20141020 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, Planschade P. Ekkel, nr 14483-23180, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen, N340, nr 20180-23019, 20141013 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen, nr 17877-22594, 20140918 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, St Mentorschap IJssel-Vecht, nr 19111-22219, 20140825 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ned Ver tot bevordering zondagsrust en Zondagsheiliging, nr 18111-21143, 20140804 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012 beroep Vechthorst, nr 17877-20752, 2014626 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ìngekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024~9974~9973-21287, 20140804 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Werkgroep Typisch Dalfsen, visie, nr 17316-16562, 20140605 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo FNV CNV Publieke Zaak, CAO WSW, nr 11234-20311, 20140605 1 document

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Kledingbank Nieuwleusen, subsidie aanvraag, nr 16011-15935, 20140526 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, De Groene Musketiers, Dalfsen slaat de plank mis, nr 16453-15605, 20140501 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie SWZ namens div organisaties, Oproep armoede- en schuldenaanpak, nr 15926-15039, 20140410 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Pilot vertrouwenspersoon sociaal domein, nr 15974-19363, 20140414 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, begrotingsbrief 2015, nr 15329-18883, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, BelangenOrganisatiesOverijssel, Meldpunt Jeugdzorg, nr 15662-19134, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, B. van der Hoek, APV 4-6 geluidshinder, nr 15467-14615, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Vrouw, aanbevelingen meer doen met weinig geld, nr 15018-14136, 20140318 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, LR de Vechtruiters clubgebouw Bellingeweer, nr 14635-18251, 20140227 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Art. 1 Overijssel, anti-discriminatiebeleid, nr 14190-17846, 20140224 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Meldpunt hoge tonen, nr 14142-13333, 20140210 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Comité voor een beter OV, bezuinigingen OV, nr 14099-13265, 20140210 1 document

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, aanvullende stukken BP en beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen Gem Dalfsen, nr 10607-17354, 20140120 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Paarhuis, Nijeboer, Bosch inz De Dalfsenaar, nr 13443-17419, 20140120 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Buurtver De Aakstraat, overlast Strenkhaarsweg 6b tm d, nr 13795-17566, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers inz Waterveiligheid Waterfront Dalfsen, nr 13949-13126, 20120206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, toezichtsvorm programmabegroting 2014, nr 5966-16851, 20140206 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Min SoZa en Werkgelegenheid, nr 3511-16899, 20140107 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Middeldijk, Zienswijze 6e herz BP Nieuwleusen 2007, Middeldijk ongenr, Westeinde 112-114 en 114a, nr 21411-23912, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, SUR, Zienswijze dhr. Vink 5e herz BP Buitengebied, Middeldijk 21 - Westeinde 86, nr 21410-23911, 20141201 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, najaarsrapp 2014 incl begrotingswijz, nr 21022-21479, 20141110 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en commissieleden, nr 20366-23166, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging, nr 20271-20494, 20141013 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Hof van Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp 1e herz BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar, nr 19217-22276, 20140828 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Besluit Harmonisering en moderniserin rechtspositite decentrale politieke ambtsdragers, nr 18049-21044, 20140805 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOC-NSF, Sport en de Wet Markt en Overheid, nr 17088-16314, 20140526 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOV, gemeenten bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft, nr 16863-16033, 20140526 1 document

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Zienswijze Ruitenberg, ontwerp BP Herziening Westerbouwlanden Noord, nr 17035-20177, 20140526 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Wezo, Ontwerpbegroting 2015 GR WEZO, nr 16152-19494, 20140428 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Concept begroting 2015, nr 15830-14934, 20140408 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Fam. Vlaskamp, zienswijze plan Schaddenhof Lemelerveld, nr 15968-19355, 20140414 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begroting 2015, nr 15581-14737, 20140331 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, L. Roozeboom, Principeverzoek Schoemaker-De Boer, Dommelerdijk Nieuwleusen, nr 14276-17911, 20140224 1 document

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, tussenuitspraak BP Kern Dalfsen, nr 7810-17353, 20140120 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, G.J. Maneschijn, Woonbestemming via wijziging BP, nr 12912-16919, 20140106 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, PWC, controle van de jaarrekening, nr 19859-22717, 20140929 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, F.G.H. van der Kamp, ontslag als raadscommissielid, nr 19608-22542, 20140915 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden De Stokte, Geluidskunstwerk pleisterplaats De Stokte, nr 19301-18976, 20140901 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, ProDemos, Dag van de Democratie op locatie, 20140616 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid, nr 21885-24249, 20141218 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Vrienden van Dalfsen, Plan in hoofdlijnen voor Rechterensedijk, nr 21358-22717, 20141218 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, oproep vanuit OGGZ cliënten, nr 21225-21810, 20141120 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Werkgr Laaggeletterdheid Dalfsen, budget coördinator Taalpunt, 21409-23910, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Plan Rechterensedijk, nr 21358-22034, 20141124 1 document

Raad 15 dec 2015 - Ingekomen stuk, St. Cyriacusschool, Behoud combinatiefuncties sport en cultuur, nr 21351-21948, 20141124 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, FNV, Participatiewet aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, nr 21114-21596, 20141124 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, LOC, Oproep van cliënten om informatie over jeugdhulp, nr 21539-22224, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Bewoners nr. 41, Aankondiging controles onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven, nr 20525-23800, 20141120 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor de financiële verhoudingen, Advies Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief, nr 21266-23804, 20141120 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie BZK, Aanbieding Staat van het Bestuur 2014, nr 20905-23575, 20141106 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, V. Oosterveen, duidelijkheid rondom nulbeleid, nr 20347-23148, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekking beroep Vechthorst BP Kern Dalfsen 2012, nr 17877-23149, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Abvakabo, Tijdelijke contracten Wezo, nr 20206-20418, 20141013 1 document

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-20677 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, P. Westen onafhankelijk schuldadv, monitor schuldhulpverlening, nr 19133-19039, 20140915 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, L.H.W.M. Koenen, brandbrief checklist transitierijpheid vrijekader zienswijze verordening beleidsplan Jeugdzorg, nr 20096-20194, 20141002 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, terugkoppeling zienswijzen op begroting, nr 15830-22808, 20140929 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Diverse instanties, aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting 2015, nr 19280-22315, 20140901 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, FNV-CNV-VCP, Grote zorgen over WMO 2015, nr 19138-18749 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, VNG en Ministerie IenM, energiebesparing bij bedrijven, nr 18796-18263, 20140812 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, L.W. Verhoef, jaarrekening 2013 gem Dalfsen, nr 18021-21000, 20140805 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Dijk, laag frequente tonen, 20140811 1 document

Raad 22 sept 2014 - Ingekomen stuk, Raad voor het openbaar bestuur, aanbieding advies Hoe hoort het eigenlijk, passend contact tussen overheid en burger, 17658-20609, 20140623 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, Lokale lasten 2015, nr 17581-16779, 20140617 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Bevindingen toezichtsthema 2013 grondexploitatie, nr 16728-19951, 20140612 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten, nr 17378-20460, 20140605 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, Informatie Jeugd GGZ Dimence, nr 16970-16174, 20140526 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder R.W.J. van Leeuwen, 20140520 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder N.L. Agricola, 20140520 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Aanneming benoeming wethouder Jhr. M.R.H.M. von Martels, 20140520 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, RvS, BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-19854, 20140519 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Programma AvI, aanbod vanuit het programma Aandacht voor Iedereen, nr 16002-15091, 20140414 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, B. Dijk, Windmolens, nr 15831-14937, 20140408 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Iverde, gemeentelijke bezuinigingen gemeentelijke groen, nr 15385-14517, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, MKB Nederland regio Zwolle - VNO NCW, coalitieonderhandelingen economie, nr 15887-14997, 20140408 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNO NCW - MKB Ned, Detailhandel, nr 15009-19364, 20140410 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Het Oversticht, Jaarverslag welstandscommissie Dalfsen 2013, nr 15770-14883, 20140407 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Milieuregie, Duurzaamheid in de gemeentelijke structuurvisie, 20140407 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, W. van Lenthe, Analyse volksraadpleging Rechterensedijk, nr 15330-14443, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Wethouder voor Kindcentra, beleid rondom integrale kindcentra, 20140407 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Vakver. Brandweer vrijwilligers, visie positie brandweervrijwilligers, nr 15732-14860, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, K. Roosendaal, Oproep PB mijn wens voor ons dorp, nr 15629-14771, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Natuur en Milieu Overijssel, Boomfeestdag, nr 15500-14682, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, gezamenlijke oproep collegeakkoorden, nr 15647-14782, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, VNG, Advies commissie Derksen, 20140403 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, FNV Jong, Jongerenthema's gemeentelijk beleid, nr 15595-14746, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Inspectie Onderwijs, Rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012-2013, nr 15439-18957, 20140327 1 document

Raad 14 apr 2014 - SVR, inzetten voor recreatie, nr 15561-19083, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Bovak betekenis kermis en coalitieonderhandelingen, nr 15562-19085, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - FNV Manifest voor sociaal lokaal beleid, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Anko Brief felicitatie raadsleden, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Brief aan raadsleden Overijssel, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Dhr Burgler, WOB-verzoek ongevallen Rechterensedijk, nr 15215-18790, 20140331 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, Heemschut Overijssel inz Rechterensedijk, nr 14780-13909, 20140318 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, FNV Mooi, De ZZP-er in uw gemeente, nr 14941-14085, 20140311 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl zkn en koninkrijksrel, circulaire hertellingen gemeenteraadsverkiezingen, nr 14910-18538, 20140311 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, CAK, bevestiging parameters en of uurtarieven WMO, nr 14656-18255, 20140227 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie v Binnenlandse zkn, Collegevorming en benoeming wethouders, nr 14518-18123, 20140224 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Plaatselijjk Belang Dorp, wensen woonomgeving - verkiezingen, nr 14393-18002, 20140224 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, A. Oostveen inzake Rechterensedijk, nr 14448-18072, 20140227 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr. Hoeve inz Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140217 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, PB Hessum, Vennenberg, Rechteren inz Rechterensedijk, nr 14204-13378, 20140217 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, Mevr Hoeve inzake reactie college Rechterensedijk, nr 14067-13242, 20140218 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, W. Prangsma, Rechterensedijk, nr 13400-12755, 20140127 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, A. Compeer, Rechterensedijk, nr 13398-12753, 20140127 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, K.R. van Hal, Rechterensedijk, nr 13397-12752, 20140127 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, Wijziging Gemeentewet_VvG en RaadslidNu, 20140130 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk G. Wermer inzake Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140130 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, mw Laarman-Marskamp inz Rechterensedijk, nr 13912-17657, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G. Wermer reactie op antwoord Rechterensedijk, nr 13774-12978, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, R. Tielbeke inzake Referendum Rechterensedijk, nr 14026-13204, 20140206 1 document

Raad 17 febr 2014 - Ingekomen stuk, G.J. van den Beld, Strijd BP en overlast, 20140206 1 document

Raad 20 okt 2014 - Ingekomen stuk, Div omwonenden, Bezwaar verkavling Bontekamp 51, div nr, 20141006 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Kragt - Bisschop - Moddejonge, Bezwaar raadsbesluit Bontekamp 51, nr 19277-24001, 20141201 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Ministerie van SoZa en Werkgelegenheid, Beveiliging Suwinet door gemeenten, nr 3511-21680, 20140804 1 document