Voor kennisgeving aannemen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Brf initiatiefnemers, Reactie principebesluit Oosterdalfsersteeg 1 1 document

Brf Diversion, Brede Ondersteuning kinderen toeslagenaffaire 1 document

Brf SOVVT, Loonsverhogingen CAO VVT 1 document

Brf JA21, Controversieel verklaren spreidingswet 1 document

Lbr VNG, 23-036, Openstelling vacatures vng bestuur en commissie 1 document

Brf Stichting OOZ, Jaarverslag 2022 1 document

Brf inwoners, Reactie dynamische verlichting snelfietsroute 1 document

Lbr VNG, 23-029, Val van het kabinet 2 documenten

Lbr VNG, 23-033, Acties naar aanleiding van de val van het kabinet 1 document

Lbr VNG, 23-034, Beëindiging RTB derdelanders per 4 september 1 document

Brf inwoner, Verzoek tot ingrijpen Rosengaardeweg 1 document

Brf Werkgroep RSAB, Procesvoorstel RES West-Overijssel 1 document

Lbr VNG, 23-031, Stand van de uitvoering gemeenten Actieagenda uitvoeringspraktijk 1 document

Brf PCN, Sociaal jaarverslag 2022 1 document

Brf FNV Voor 14, Toereikende minimumlonen 1 document

Brf Kenniscentrum Houtrookoverlast, Tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem 1 document

Brf Provincie Overijssel, Ontwerp PPLG en concept gebiedsprogramma's 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2022 1 document

Brf VR IJsselland, Reactie op begroting 2024 zienswijze Raalte 1 document

Lbr VNG, 23-027, Toekomstbeeld Nederland 2040 1 document

Voorbereidingsgroep ‘Invoering wijziging Wgr IJsselland’, Terugblik en vooruitblik wijziging WGR 1 document

Het Vergeten Kind, Onderzoeksrapport dak- en thuisloosheid 1 document

Brf Ecovrede, Voedselsituatie Samenleving update 2023 1 document

Brf Ondernemend Dalfsen, Memo aan de fracties 1 document

Brf Werkgroep Centrumplan, Besluitvorming definitief ontwerp Klimaatwinkelstraat 1 document

Algemene ledenvergadering VNG 14 juni 2023 3 documenten

Lbr VNG, 23-022, Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap 1 document

Lbr VNG, 23-020, Voorjaarsnota 2023 1 document

Brf, NVVK, Financiële hulpverlening, wat doet uw gemeente 1 document

Brf, RSJ IJsselland, Jaarverslag en jaarrekening 2022 1 document

Brf, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 1 document

Brf, MKB-Nederland Regio Zwolle, Visie Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028 1 document

Brf, De Goede Zaak, Een menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden 1 document

Brf, EIS Kenniscentrum Insecten, Bijenconcurrentie gemeenten 1 document

Lbr VNG, 23-015, Voorbereiding ALV en Verenigingsstrategie 1 document

GGD IJsseland, Publieksjaarverslag, kerngegevens en cijfermatige terugblik 2022 3 documenten

Brf, GGD IJsselland, Jaarstukken 2022 1 document

Brf, Stichting Connect International, Kernpunt Migratie 1 document

ROB, Advies Vallen, opstaan en weer doorgaan, Leren in transities 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Jaarstukken 2022 2 documenten

Brf, PCN, Nuloptie gemeenten - Keurmerk coffeeshops 1 document

Lbr VNG, 23-012, LOGA 23-02, Salarisbrief cao 2023 1 document

Lbr VNG, 23-011, LOGA 23-01, Nieuwe artikelen cao 2023 1 document

Lbr VNG, Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissies 1 document

Brf, Betaalbaar wonen Nieuwleusen, Brandbrief Betaalbare kleine woningen Nieuwleusen 1 document

Brf, VvE Bosvilla’sBosbungalows, Plannen padelbanen Haersolteweg 21 1 document

GGD IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, inwoner, Ingediend bezwaarschrift 1 document

GGD IJsselland, Bestuurlijke agenda Publieke Gezondheid 1 document

Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2022 1 document

Brf, Omgevingsdienst IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Groengebogen, Nieuwleusen Synergie en Vrienden van Dalfsen, reactie op RVS Biodiversiteitsplan 1 document

Lbr VNG, Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023 1 document

Brf, Veiligheidsregio IJsselland, Kadernota 2024 1 document

Brf, Griffiers en Gemeenschappelijke regelingen IJsselland, Notitie wijzigingen Wgr 1 document

Brf, RES West-Overijssel, Informatiebrief over MER en RES 1 document

Brf, ActiZ Jeugd, Informatiebrief gemeenteraden kompas 1 document

Lbr VNG, Bekendmaking leden Tijdelijke commissie Asiel en Migratie 1 document

Brf Gemeenteraad Zwijndrecht, Afschrift brief aan Eerste Kamer over extern voorzitterschap raadscommissies 1 document

Lbr VNG, Stand van zaken Hervormingsagenda jeugd 1 document