Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Fam Koobs-Fam Jansen, verzoek plaatsen woonunit, nr 24442-25750, 20150326 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling chronisch zieken en of gehandicapten, nr 24124-25334, 20150316 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, JW Brinkman, Vraag gemaakte afspraken, nr 23542 - 24793, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, PB Dalfsen, Terugkoppeling wensboom, nr 23668 - 24724, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2016, nr. 23615-25342, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving tijdelijke benoeming HG Kappert 20150317 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Agenda Lokale Democratie, nr 24318-25825, 20150323 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Rapportage Uitvoering Wwb voor jongeren 18-27 jr, nr 23937-25588, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, Veiligheid van de waterkering te Dalfsen, nr 18326-25354, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014, definitief verslag Dalfsen, nr 3511-25587, 20150316 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, Aannemen tijdelijke benoeming HG Kappert, 20150318 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Waterschap Vechtstromen cs, Afschrift verzoek om voortzetting samenwerking RvdV, nr 23756-25456, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, LOC, Uitvoering jeugdwet, nr. 21539-24689, 20150305 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2014, 20150217 1 document

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, J. V., WOB verzoek vuurwerkverbod gemeente Dalfsen, nr 23239-25099, 20150323 1 document