Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mevr D, verzoek informatie over rooklucht klachten, nr 26789-28734, 20150622 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, St. Leven met de Aarde, klimaat en herstellende landbouw, nr 03527-28018, 20150604 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Stichting Vechtgenoten, Visie inloophuizen, nr 25984-26801, 20150601 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Voorjaarsrapportage, nr 26603-28513, 20150625 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, dhr. G.J.H., zienswijze BP N348 Lemelerveld, 26207-26949, 20150602 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, A&S Advocaten, namens BV en dhr. H.W., zienswijze ontwerpplan N348 Lemelerveld, nr 26139-26902, 20150601 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Bestuursagenda en kerngegevens 2014, nr 26716-28652, 20150618 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, dhr-mw D. houtrook en gezondheidsschade, nr 26789-28733, 20150622 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, RUD, Jaarverslag 2014, nr 26318-27015, 20150604 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Wecycle, Benchmark 2014 afgite electrische apparaten, nr 26227-26962, 20150602 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire - Wijziging bezoldiging en tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden, nr 26321-27020, 20150608 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, VvG en Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Handreiking Grip op regionale samenwerking, nr 26032-26826, 20150601 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Beleidsplan 2015-2018, nr 26054-27823, 20150601 1 document

Raad 22 juni 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Reactie toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-26479, 20150518 1 document

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Initiatiefvoorstel D66, Jongerenraad, 20150622 (In handen van de agendacommissie stellen) 1 document