Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Alex Bol, Huis Schokker versus horecabestemming, nr 12570-11803, 20131212 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP en Beeldkwaliteitsplan Dalfsen recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-16211, 20131118 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Vechtdalhotels, Toeristenbelasting, nr 11719-10920, 20131119 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Wsw cliëntenraad, Liquidatienotitie WEZO GR, nr 8501-16450, 20131202 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, MKB Nederland, geen OZB verhoging voor ondernemers, nr 12292-11439, 20131203 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, PB Oudleusen eo, Buslijn 167, nr 12396-16535, 20131205 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Meijer inz Rechterensedijk, nr 12496-11677, 20131209 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15681, 20131010 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Zitting BP Kern Dalfsen, nr 9507-15679, 20131010 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, zitting verzoek voorlopige voorziening, nr 9975-15974, 20131031 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging 2013, nr 11208-10377, 20131028 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, wijziging begrotingen 2013 en 2014, nr 11500-16026, 20131105 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, R. Grootenhuis, reactie op raadscie 9 sept jl punt 7, nr 10455-9605, 20130919 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Jeugd, alcohol en paracommercie, nr 10340-9430, 20130916 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift JH Scholten inzake BP en Beeldkwaliteitplan recreatieterreinen en -woningen, nr 10607-15406, 20130926 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Kappert Dalfsen BP Woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-14514, 20131007 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Beroepschrift Rest Hof van Dalfsen BP Kern Dalfsen 2012, nr 9507-15009, 20131008 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, VCP, bestrijding jongerenwerkloosheid, nr 8307-7114, 20130806 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVVW-NVRM, permanente bewoning woonforensenbelast, nr 9423-8351, 20130827 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, BVG Projecten, Inbreidingslocatie Weerdhuisweg 9 Lemelerveld, nr 10126-15043, 20130909 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Schaliegasvrij Nederland, schaliegaswinning, nr 9955-14914, 20130903 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, G. de Graaf, omgaan met natuur in Dalfsen, nr 7334-12961, 20130516 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, Advies gezondheidsraad veehouderij, nr 7362-12990, 20130516 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, CAK, WMO uurtarieven 2013, nr 7627-13216, 20130527 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, HEOBS, bezuinigingen op schuldhulpverlening, nr 7801-13375, 20130603 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VNG, decentralisaties sociaal domein, nr 6835-12536, 20130422 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, MER, Toetsingsadvies BP Buitengebied, nr 6937-12611, 20130425 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, B. Dekker - Rechterensedijk, nr 6285-12044, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, J.H. Scholten, ontwerp BP recreatieterreinen, nr 4999-5130, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Stichting Mikado, nr 6400-12194, 20130408 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk,, Wecycle, Benchmark 2012 afgifte elek app, nr 6431-12227, 20130409 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, concept begroting 2014 en vjn 2013, nr 6242-5259, 20130409 1 document

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, J. Klok, omgekeerd inzamelen, nr 4532-10781, 20130214 1 document

Raad 25 maart 2013 - Ingekomen stuk, Omwonenden Westerveldweg ongenummerd, nr 4622-10836, 20130214 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Nota Preventief Ouderenbeleid, nr 5383 - 11352, 20130311 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, J. Scholten, Voorontwerp BP recreatieterreinen en -woningen gem Dalfsen, 20130304 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Scholen gem Dalfsen inz combinatiefunctionaris, nr 4081-3746, 20130131 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, 1e begrotingswijziging 2013, nr 4147-3769, 20130131 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen stuk, Werkgroep stop 70, herinrichting N377, nr 3916-0334, 20130128 1 document

Raad 28 jan 2013 - Ingekomen stuk, CAK - bevestiging parameters, uurtarieven, 20121217 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Groot Koerkamp, zienswijze ontwerp BP Buitengebied, nr 11394-15973, 20131031 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Commissariaat voor de media, Advies lokale omroep, nr 9647-14621, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis, bezwaar ontwerp 1e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Welsummerweg 16, nr 10117-15041, 20130909 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis vervolg zienswijze 2 sept jl betr Welsummerweg 16 Dalfsen, 20130912 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Hekkelman advocaten, zienswijze BP Buitengebied A. Klein, 20130606 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, N. IJnema, verzoek om ontslag, nr 7779-13351, 20130603 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Roskam, zienswijze Ontwerp BP recreatiewoningen, nr 7132-12282, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Ver Rosengaardeweg, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7131-12781, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A.P. Bruins, Zienswijze ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7129-12779, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, D. van Hernen, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, G.J. Manenschijn, principe uitspraak wijz BP, nr 7085-12745, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J.A.J. Hulsman, Zienswijze ontwerp BP Noordrand Nieuwe Landen, nr 7082-12740, 20130507 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland - Begroting 2014, Voorjaarsnota 2013, nr 6223-5119, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, P. Swager - Zienswijze ontwerp BP wonen-werken Kampmansweg, nr 6195-11987, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, H. Kappert zienswijze Kampmansweg, nr 6363-12152, 20130409 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Kaland, zienswijze BP Kampmansweg, nr 6485-12274, 20130411 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Jonkman zienswijze groenstructuurplan, nr 3632-4516, 20130311 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht, 20130128 1 document

Raad 28 jan 2013 - 20130110 Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht 1 document

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, besluitvorming Rechterensedijk, nr 12569-11793, 20131212 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, STJ, STJ-themabericht Jonger dan 12 of 12-minner, nr 11763-16174, 20131114 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie SZW, rapport Van schoolgaand kind tot zelfstandige jongere, nr 12112-16362, 20131125 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, NOV, Vrijwilligerswerk rondom commotie wetsvoorstellen Wwb, nr 12129-11268, 20131125 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak voorlopige voorziening A.J. van Dijk BP Buitengebied, nr 9975-16417, 20131128 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, Rekenkamer Oost Nederland, rapport Overijssels financieel toezicht, nr 11953-11449, 20131202 1 document

Raad 16 dec 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Aanvullende stukken BP Kern Dalfsen 2012 Hof v Dalfsen, nr 9507-16502, 20131202 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Intrekken beroep Kappert, Dalfsen BP woonwerklocatie Kampmansweg, nr 9201-15691, 20131014 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Verlenging termijn Dalfsen BP Buitengebied, nr 10024-15723, 20131014 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, RvS BP Kern Dalfsen aanvullende stukken Hof van Dalfsen, nr 9507-15797, 20131018 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, afschriften schrijven jaarrekening-begroting Wezo, GGD, Veiligheidsregio, nr 11178-15810, 20131021 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, zienswijze tav conceptbegroting 2014, nr 8584-15977, 20131031 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, EMLS kennisgeving van voorbereiding samenwerkingsorganisatie, nr 11469-16008, 20131105 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Min SoZa en werkgelegenheid, rapportage Perspectief voor oudere werklozen, nr 11602-16088, 20131107 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stukken, NVRR, Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties, nr 11668-10865, 20131111 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, VNG, Reactie op de Rijksbegroting 2014, nr 10554-9731, 20130926 1 document

Raad 14 okt 2013 - Ingekomen stuk, RvS Beroepschrift Dalfsen BP Buitengebied A. Klein, nr 10024-14976, 20131007 1 document

Raad 23 sep 2013 - Ingekomen stuk, VNG, werkgeverschap veiligheidsregio's, nr 8259-7029, 20130617 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Dalmsholtenaren, N348, nr 9622-14599, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Verhoef, jaarrekening 2012 gem Dalfsen, nr 8135-13634, 20130617 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Meicirculaire, nr 8996-14194, 20130812 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, vastgestelde programmabegroting 2014, nr 9541-8856, 20130822 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrelaties, nr 8944-14183, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied verzoek om voorlopige voorziening A.J. van Dijk, nr 9975-14929 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A.J. van Dijk, nr 9973-14927, 20130902 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, RvS, Dalfsen BP Buitengebied beroepschrift A. Spijker, nr 9974-14928, 20130902 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, factsheet, nr 10140-9218, 20130909 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, jaarverslag Regio Zwolle 2012, nr 7701-6464, 20130530 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, St Platform Gehandicapten Dalfsen, jaarverslag 2012, nr 7800-13374, 20130603 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Clok, Structureel management van werklocaties is een lonende investering, nr 8085-6867, 20130611 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie leefomgeving en transport, gemeentelijk toezicht brandveiligheid, nr 6887-12564, 20130425 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A. Wevers Nieuwe rijbaan Rechterensedijk, nr 7157-5891, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, VGPO Accretio, krimp kleine scholen, nr 7031-12715, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Prov Overijssel, Bevindingen toezichtschema 2012 rond gemeentelijke exploitatie, nr 6990-12658, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Oomkes, aftreding commissielid, nr 7302-12926, 20130514 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Begrotingsbrief 2014, nr 5966-11775, 20130325 1 document

RaadRaad 22 april 2013 - Ingekomen stuk, RUD IJsselland, stand van zaken, nr 6651-5445, 20130415 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Brief minister Plasterk, nadere toel mbt gemeentelijke herindeling, nr 6633-12390, 20130415 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Inspectie van het Onderwijs, rapport kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang, 04838-10937, 20130219 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, ProDemos, Deelname dag van de Democratie op locatie, nr 7799-13373, 20130603 (agenderen Presidium) 1 document