Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Brf inwoner, Bekendmaking raadsmemo's, zaaknr 626205, 20201110 1 document

Lbr VNG 20-081, Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire, zaaknr 626305, 20201110 1 document

Lbr VNG 20-078, Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg, zaaknr 625820, 20201103 1 document

Lbr VNG 20-083, Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief, zaaknr 626835, 20201126 1 document

Brf inwoner, Zienswijze voorkeursrecht Dalfsen-West, structuurvisie, zaaknr 626354, 20201112 1 document

Brf VBTM Advocaten, Zienswijze vestiging voorkeursrecht, zaaknr 626446, 20201112 1 document

Brf TPSolar, Zienswijze tegen ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen, zaaknr 626062, 20201110 2 documenten

Lbr VNG 20-080, Ontwikk onderwijshuisvesting en wijz VNG Model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, zaaknr 626131, 20201105 1 document

Lbr VNG 20-082, Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19, zaaknr 626769, 20201126 1 document

Brf Atelier Overijssel, De boom in Overijssel, zaaknr 626538, 20201116 1 document

Brf BOK, Gelden voor kunst en cultuur, zaaknr 626378, 20201112 1 document

Brf GGD IJsselland, Activiteitenprogramma 2020-2021, zaaknr 626206, 20201112 1 document

Brf ROB, Advies Goede ondersteuning, sterke democratie, zaaknr 626195, 20201112 2 documenten

Brf sVnc, Vuurwerkverbod, zaaknr 626251, 20201112 1 document

Brf Milieudefensie, Opvolging survey transitievisie warmte en biomassa-installaties, zaaknr 626137, 20201105 1 document

Lbr VNG 20-079, Corona ledennieuwsbrief, zaaknr 625976, 20201103 1 document

Lbr VNG 20-084, Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 19, zaaknr 626903, 20201126 1 document