Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 11 documenten

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416 1 document

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409 1 document

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402 1 document

Lbr VNG 20-014, Coronacrisis update nr 5, zaaknr 617177, 20200420 1 document

Brf Let's Talk About Tech, Oproep tot uitstel 5G, zaaknr 616929, 20200414 1 document

Brf Stichting Leven met de Aarde, Samenwerken in en na coronatijd, Wereldaardedag, zaaknr 617198, 20200430 1 document

Brf Lobby Lokaal, Tegenmacht digitale democratie, zaaknr 617462, 20200430 1 document

Brf LKCA, OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken, zaaknr 617947, 20200428 1 document

Lbr VNG 20-017, Coronacrisis update nummer 6, zaaknr 617807, 20200428 1 document

Brf LODON, Financieel overzicht en jaarverslag 2019, 20200423 1 document

Brf OD IJsselland, Informatie voortgang werkzaamheden tijdens corona, zaaknr 617190, 20200420 1 document

Brf St ESZS, Waarschuwing voor alle scheidende ouders, zaaknr 617118, 20200416 1 document

Lbr VNG, Coronacrisis update nr 4, zaaknr 616930, 20200414 1 document

Brf LVKK en LSA, Corona - aandacht voor bewonersinitiatieven, zaaknr 616763, 20200409 1 document

Brf gemeente Beesel, Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering, zaaknr 616608, 20200409 1 document

Brf Lokaal Belang Barneveld, Dringend vezoek uitstel proces RES, 616515, 20200406 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Update 500 kinderen Griekenland, zaaknr 616516, 20200406 1 document

Lbr VNG 20-012, Update coronacrisis, zaaknr 616624, 20200406 1 document

Lbr VNG, Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging bouwen, zaaknr 616644, 20200406 1 document

Lbr VNG 20-011, Position paper dienstverlening, zaaknr 616548, 20200402 1 document