Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Brf Inwoner, Starterswoningen Lemelerveld, zaaknr 624789, 20201019 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2020-2, zaaknr 625095, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-066, Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten, zaaknr 625208, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-069, Archivering tekstberichten, zaaknr 624487, 20201001 1 document

Brf Marshoek Stroomt, Zienswijze Ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Marshoek, zaaknr 625586, 20201029 1 document

Brf VR IJsselland, Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's, zaaknr 625298, 20201020 1 document

Lbr VNG 20-075, Wijziging Model APV, zaaknr 625280, 20201015 1 document

Lbr VNG 20-074, VNG model verordening beslistermijn schuldhulpverlening nieuw, zaaknr 624966, 20201008 1 document

Brf J.F. Borgeld, ontslag als commissielid VVD, zaaknr 625322, 20201027 1 document

Brf D.J. van Gelder, Aanneming tijdelijke benoeming, zaaknr 624355, 20201027 1 document

Lbr VNG 20-077, Uitstel buitengewone ALV wel doorgaan VNG-bestuurdersdag, zaaknr 625528, 20201026 1 document

Brf RES West-Overijssel, Informatie zoekgebieden, zaaknr 625491, 20201026 1 document

Lbr VNG 20-076, Wijziging statuten VNG, zaaknr 625313, 20201020 2 documenten

Brf BOVAK en NKB, Voorbereiding kermisseizoen 2021, zaaknr 625303, 20201019 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500 kinderen, zaaknr 624648, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-073, Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne Coronamelder, zaaknr 624934, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-072, Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten, zaaknr 624827, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-071, Uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden, zaaknr 624793, 20201008 1 document

Brf Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Zienswijze begroting 2021 2024, zaaknr 625589, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Ondernemingsraad Dalfsen, Bezuinigingen op personeelsvoorzieningen, zaaknr 625449, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Sprankel! Onderwijs en Opvang, Bezwaar tegen opheffing gemeentelijke logopedie, zaaknr 625637, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Doomijn Kinderopvang, Bezuiniging preventieve logopedie, zaaknr 625632, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf CBS De Spiegel, Bezuiniging logopedie, zaaknr 625631, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf PCO-Nieuwleusen, Voorgenomen bezuiniging preventieve logopedie, zaaknr 625630, 20201026 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document

Brf Basisschool St. Cyriacus, Bezuiniging logopedie, zaaknr 625066, 20201015 (te betrekken bij de behandeling van de begroting) 1 document