Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Brf VR IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2020, zaaknr 621577, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-054, Verbeteragenda Wmo hulpmiddelen, zaaknr 621445, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-050, Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO, zaaknr 621170, 20200721 1 document

Brf RSJ IJsselland, begroting 2021 en jaarrekening 2019, zaaknr 620695, 20200702 1 document

Lbr VNG 20-053, Wijziging Model-APV zomer 2020, zaaknr 621410, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-051, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 621182, 20200721 1 document

Brf St Gezond Water, Nachtkoppel Viswedstrijd Vecht, zaaknr 621958, 20200730 1 document

Lbr VNG 20-057, Stand van zaken PGB 2.0 systeem, zaaknr 621634, 20200721 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2019 Stadsbouwmeester, zaaknr 621576, 20200721 1 document

Brf NVVK, Oproep vrijmaken middelen financiële hulpverlening, zaaknr 621467, 20200721 1 document

Brf Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Zomerbrief 2020, zaaknr 621578, 20200721 1 document

Brf VNG, Rapport AEF Financiële consequenties corona, zaaknr 621463, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-049, Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020, zaaknr 621171, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-046, Actieplan toegankelijk stemmen, zaaknr 621056, 20200720 1 document

Lbr VNG 20-056, Coronacrisis nr 17, zaaknr 621546, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-052, Coronacrisis nr 16, zaaknr 621304, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-047, Coronacrisis nr 15, zaaknr 621030, 20200720 1 document