Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602 1 document

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608 1 document

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604 1 document

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 619542, 20200604 1 document

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630 1 document

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630 1 document

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629 1 document

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625 1 document

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625 1 document

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629 1 document

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611 1 document

Brf Stichting Vluchteling e.a., 100 gemeenten steunen oproep opvang vluchtelingenkinderen, zaaknr 619442, 20200602 1 document

Lbr VNG 20-029, Coronacrisis nr 11, zaaknr 619681, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-027, Verlenging activiteiten Visitatiecie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein, zaaknr 619650, 20200608 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Ontwikkelingen campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-025, coronacrisis nr 10, zaaknr 619409, 20200602L 1 document