Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Lbr VNG, 22-033, Doorstart hervormingsagenda jeugd, zaaknr 662110, 20220531 1 document

Lbr VNG, 22-031, Opvang Asielzoekers, zaaknr 662113, 220531 1 document

Brf Ondernemersvereniging Lemelerveld, Opvang AMV's in Lemelerveld, zaaknr 661520, 20220523 1 document

Brf Inwoner, Plaatsing alleenstaande minderjarige asielzoekers locatie Posthoorn Lemelerveld, zaaknr 660939, 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-029, Inwerkingtreding en implementatie van de Wet open overheid, zaaknr 660827, 20220517 1 document

Brf SSC ONS, Kaderbrief en Ontwerpbegroting 2023, zaaknr 658123, 20220503 1 document

Brf SSC ONS, Jaarstukken 2021, zaaknr 658123 , 20220503 1 document

Lbr VNG, 22-025, Modelverordening behandeling bezwaarschriften, zaaknr 659133, 20220503 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Jaarverslag 2021, zaaknr 661886, 20220531 1 document

Brf Drents Overijsselse Delta, Waterexcursie, zaaknr 661821, 20220530 1 document

Brf Orange the World, Uitnodiging Orange the World campagne, zaaknr 661884, 20220530 1 document

Brf Inwoners, Afschrift van brief aan B&W inzake Verkenning De Lantaren, zaaknr 661275, 20220519 1 document

Lbr VNG, 22-028, Programma Een thuis voor iedereen huisvesting aandachtsgroepen, zaaknr 660386 , 20220517 1 document

Lbr VNG, 22-027, Vervolg herijking gemeentefonds, zaaknr 659433, 20220503 1 document