Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf RTV Vechtdal, Structurele financiële bijdrage Dalfsen aan RTV Vechtdal, zaaknr 663895, 20220621 1 document

Lbr VNG, 22-040, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023, zaaknr 664670, 20220627 1 document

Brf OOZ, Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht St. Openbaar Onderwijs Zwolle, zaaknr 664952, 20220630 1 document

Brf Inwoners, Zienswijze Burgemeester Backxlaan 316 - 328, zaaknr 663057, 20220614 1 document

Brf Inwoner, Aanbevelingen eventuele komst AMA's in de Lantaren, zaaknr 663038, 20220609 1 document

Brf Platform Gehandicapten Dalfsen, Prioriteiten jaarverslag, zaaknr 662741, 20220609 1 document

Lbr VNG, 22-034, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 662458, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-036, Handreiking leegstand woningen en agrarisch vastgoed, zaaknr 664166, 20220623 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2021 incl. accountantsverklaring, zaaknr 663792, 20220616 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Eerste Bestuursrapportage 2022, zaaknr 665053, 20220630 1 document

Brf Regio Zwolle, Jaarverslag 2021, zaaknr 663816, 20220616 1 document

Lbr VNG, 22-037, Nazending ALV 29 juni 2022, zaaknr 664159, 20220621 1 document

Brf M.E.J. Veldkamp, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-038, Inzet crisisaanpak asielopvang, zaaknr 664413, 20220623 1 document

Brf J.B. Upper, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A. Schuurman, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf J.G.J. Ramaker, Niet aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A.J. Schuurman, Niet aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf J.W. Uitslag, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf R.W.J. van Leeuwen, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Brf A.J. Ramerman, Aannemen benoeming, 20220602 1 document

Lbr VNG, 22-035, Uitnodiging ALV 29 juni 2022, zaaknr 662459, 20220602 1 document

Brf SVWN, Visitatie woningbouwcorporaties, zaaknr 662561, 20220609 1 document