Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Lbr VNG, 22-026, Ontwikkelingen Oekraïne, zaaknr 659048, 20220428 1 document

Brf Provincie Overijssel, Informatie voor uw begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 658634, 20220428 1 document

Lbr VNG, 2022-023, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 658007, 20220419 1 document

Lbr VNG, 22-021, Ontwikkelingen Oekraine, zaaknr 656762, 20220405 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Concept Programmabegroting 2023, zaaknr 656486, 20220405 1 document

Brf Inwoner, Reactie 8e wijziging bestemmingsplan buitengebied, zaaknr 657224, 20220407 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2023, jaarverslag 2021 incl jaarrekening, zaaknr 657598, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, zaaknr 657005, 20220414 1 document

Brf OD IJsselland, Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarstukken 2021, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Lbr VNG, 22-024, Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies, zaaknr 658762, 20220426 1 document

Brf VNG Overijssel, Kandidaatstellingsprocedure VNG-bestuur en commissies 2022, zaaknr 658712, 20220425 1 document

Brf Inwoner, Nagekomen reactie, 8e verzamelplan buitengebied, 20220419 1 document

Brf Belangengroepen, afschrift brief GS, Gewenste regie ruimtelijke ontwikkelingen grensgebied Zwolle-Dalfsen-Staphorst, zaaknr 657767, 20220419 1 document

Brf Inwoner, Nagekomen reactie, Kaderstelling uitvoeringsontwerp klimaatwinkelstraat, 20220419 1 document

Brf Inwoner, Bijdrage oplossen woningnood, zaaknr 656654, 20220405 1 document

Lbr VNG, 22-20, Agenda digitale grondrechten en ethiek, zaaknr 656693, 20220405 1 document

Lbr VNG, 22-22, Stand van zaken gesprekken kabinet, zaaknr 657396, 20220412 1 document

Brf Ekwadraat, Snel en duurzaam van Russisch gas af, zaaknr 656665, 20220405 1 document

Brf Kunsten '92, Laat de culturele en creatieve sector niet vallen, zaaknr 657854, 20220414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2021, zaaknr 657009, 20220407 1 document

Brf Veiligheidsregio IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2021, zaaknr 658012 1 document

Brf Informateur, Verslag en advies Informatieronde Dalfsen GR 2022, zaaknr 658472 1 document