Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Brf, Inwoner, Kantmarkering bij fietspaden, 20221221 1 document

Brf Werkgroep Vergroenen, Plan transformatie Buldersweg, zaaknr 678179, 20221219 1 document

Lbr VNG, 22-066, Instrumenten overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid., zaaknr. 677545, 20121212 1 document

Lbr VNG, 22-065, Ledenbrief Nationale programma's NOVEX, Woningbouw e.a., zaaknr 677179, 20121212 1 document

Brf, Griffiers en Gemeenschappelijke regelingen IJsselland, Wijzigingen in de Wgr, zaaknr 678391, 20221221 1 document

Brf, Inwoners, Bezwaar dynamisch verlichten Ankummer Es Vossersteeg Broekhuizen, zaaknr 677546, 20221212 1 document

Lbr VNG, 22-064, Publicatie STIP op de horizon voor de gemeentelijke cao, zaaknr. 677191, 20121212 1 document

Brf, Opinie jaarschijf 2023 bij meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland, zaaknr 645952, 20221212 1 document

Brf Inwoners, Plannen verlichting snelfietsroute Dalfsen-Zwolle, zaaknr 676029, 20221201 1 document

Brf Ministerie BZK, Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers, zaaknr 676285, 20221205 1 document