Op deze pagina vindt u het laatste nieuws uit de raad. U leest hier de maandelijkse terugblik op de genomen besluiten in de raadsvergadering, maar ook columns van de griffier en informatie over de activiteiten van raad en griffie. 

Periode: 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2024 2023 2022 2021

Terugblik Raadsvergadering 19 december 2022

22 december 2022

Maandag 19 december was de laatste raadsvergadering van 2022 gevuld met een volle agenda.

Lees meer

Terugblik Raadsvergadering 28 november 2022

05 december 2022

De reguliere vergadering van 28 november had een uitgebreide agenda. Meerdere onderwerpen waren al inhoudelijk uitvoerig gesproken in de raadscommissie. Sommige onderwerpen kwamen rechtstreeks in de raad zonder behandeling in de raadscommissie vooraf.

Lees meer

Terugblik raadsvergaderingen 24, 31 oktober en 3 november 2022

07 november 2022

De maand oktober was goed gevuld met raadsvergaderingen. Op maandag 24 oktober was er een reguliere raadsvergadering en op maandag 31 oktober en donderdag 3 november behandelde de gemeenteraad de programmabegroting 2023 – 2026.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 26 september 2022

29 september 2022

Het zomerreces is achter de rug. De raad sprak onder meer over woningbouw in Oosterdalfsen en een ruimhartig beleid voor mensen in de bijstand.

Lees meer

Terugblik raadsvergaderingen 27 en 30 juni 2022

07 juli 2022

De perspectiefnota 2023-2026, een aanloop naar de begroting, stond verdeeld over twee avonden op de agenda van de gemeenteraad.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 20 juni 2022

27 juni 2022

Dit was de laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces. Ondanks dat de agenda behoorlijk gevuld was, verliep de vergadering heel vlot door de vele akkoordstukken

Lees meer

Terugblik raadsvergaderingen 30 mei en 1 juni 2022

07 juni 2022

Deze maand blikken we terug op de reguliere raadsvergadering van 30 mei en de extra raadsvergadering van 1 juni. Beide vergaderingen waren zeer druk bezocht!

Lees meer

Raadsplanning

24 mei 2022

Vanaf heden is de website van de Lange Termijn Agenda (LTA) voor iedereen te raadplegen! Deze site wordt gebruikt voor het bijhouden van de raadsplanning van de raad van Dalfsen voor het gehele jaar en de afdoening van toezeggingen, moties en amendementen.

Lees meer

TERUGBLIK RAAD 25 APRIL 2022

02 mei 2022

Op de agenda van de gemeenteraad stonden deze maand weer diverse onderwerpen op de agenda. De eerste agendapunten waren benoemingen.

Lees meer

Afscheid en Installatie - Terugblik Raadsvergaderingen 28 en 30 maart 2022

04 april 2022

Maandag 28 maart was de laatste raadsvergadering in oude samenstelling van de gemeenteraad.

Lees meer

En nu: er op uit! [column]

25 maart 2022

De verkiezingen zijn achter de rug! De stemmen zijn geteld, de raadszetels verdeeld en op het moment dat u deze column leest is ook bekend wie de komende vier jaar uw en mijn raadsleden zijn.

Lees meer

Verkiezingsuitslagen vastgesteld

23 maart 2022

Op maandag 21 maart is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing definitief vastgesteld. Dat gebeurde in een openbare zitting van het centraal stembureau in de raadzaal van de gemeente Dalfsen.

Lees meer

Stemhulp

10 maart 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeente Dalfsen mogen die dagen hun stem uitbrengen.

Lees meer

Terugblik raad 28 februari 2022

07 maart 2022

Het was sinds lange tijd weer een vergadering waarbij iedereen fysiek aanwezig mocht zijn in de raadszaal. Heel vertrouwd om alle raadsleden weer op hun eigen plek te zien in plaats van gezamenlijk in een scherm.

Lees meer

Plan van aanpak Goed Goan vastgesteld

01 maart 2022

Afgelopen maandag heeft de raad het plan van aanpak Goed Goan vastgesteld, vol met maatregelen in het kader van bestuurlijke vernieuwing.

Lees meer

Nieuw inwonerportaal

16 februari 2022

Het kan u niet zijn ontgaan: de website van de gemeenteraad is vernieuwd!

Lees meer

Terugblik raad 24 januari 2022

01 februari 2022

De maandelijkse terugblik op de besluiten van de raad.

Lees meer