Raadsinformatie

Hoe werkt de gemeenteraad?

Iedere gemeente in Nederland heeft een gemeenteraad, burgemeester en wethouders. Maar wat doet de gemeenteraad precies? Wie zijn onze gemeenteraadsleden? En hoe heeft u zelf invloed op de besluiten die de gemeenteraad neemt over uw dorp?

Bekijk onze infographic: Zo werkt de gemeenteraad

Zo werkt de gemeenteraad

Zo werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraadsleden komen regelmatig samen om te praten over wat er moet gebeuren in onze dorpen. Zij nemen belangrijke beslissingen voor de gemeente. Hierbij vertegenwoordigen zij de inwoners van de gemeente. Ook controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders de gemaakte plannen goed uitvoert. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, maar hij mag niet meestemmen over een besluit. Wel kan hij in een vergadering van de raad aan de discussie deelnemen. Besluiten worden genomen door stemmen tijdens een raadsvergadering.

Griffie

De medewerkers van de griffie helpen de gemeenteraad. Zij zijn het aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die vragen hebben of in contact willen komen met de gemeenteraad. Daarnaast adviseert en ondersteunt de griffie raadsleden. Heeft u vragen over de gemeenteraad? Dan helpt de griffie u graag. Neem contact op via e-mail: griffie@dalfsen.nl.

Waarover praat de gemeenteraad?

De gemeenteraad praat over belangrijke dingen voor de dorpen en inwoners van de gemeente. Zij houden zich vaak bezig met hoe de gemeente er over een aantal jaren uit zou moeten zien. Kijken naar het onderhoud van wegen en groen. Praten over de ontwikkeling van gemeenschappelijke plekken zoals kulturhuzen, bibliotheken en sportverenigingen. Denken na over het helpen van inwoners die dit financieel of maatschappelijk nodig hebben. En over andere onderwerpen, zoals werk, winkels, natuur, milieu en veiligheid in de gemeente. Ze proberen beslissingen te nemen die goed zijn voor alle mensen die er wonen en ondernemen.Bovenkant formulier

Raadscommissie

Iedere maandagavond (behalve tijdens feestdagen en schoolvakanties) komt de raadscommissie samen. In de vergadering van de raadscommissie kunnen raadsleden vragen stellen aan elkaar en aan burgemeester en wethouders over onderwerpen die op de agenda staan. De raadscommissie kan hierover ook advies geven aan de gemeenteraad.

Raadsvergadering

Eens in de drie weken neemt de gemeenteraad besluiten tijdens de raadsvergadering. 

Kijk en luister mee

Iedereen die dat wil kan de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad digitaal (via www.gemeenteraaddalfsen.nl) of vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis volgen. U bent van harte welkom. U kunt de vergaderingen ook terugkijken.

Praat mee!

Namens de inwoners geeft de gemeenteraad aan wat er in de gemeente moet gebeuren. Het is voor raadsleden belangrijk om te horen wat er leeft en speelt in de wijken en dorpen. Hiervoor luisteren zij graag naar u als inwoner van de gemeente. Want u weet hoe het is om in uw wijk en dorp te wonen, leven, sporten, winkelen en meer.

Heeft u ideeën voor het verbeteren van uw wijk of dorp? Of heeft u een mening over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat? Deel het met de raadsleden! U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad: 

Het Podium

Presenteer uw mening of idee aan de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis of via Microsoft Teams. Ga daarna in gesprek met gemeenteraadsleden over uw inbreng. Aanmelden de dinsdag voorafgaand aan Het Podium voor 12.00 uur via griffie@dalfsen.nl.

Het Gesprek

Praat met gemeenteraadsleden en andere inwoners over verschillende onderwerpen. Aanmelden is niet nodig. Er staat koffie of thee voor u klaar. Het Gesprek is iedere keer op een andere locatie in de gemeente.

Het Bezoek

Nodig de gemeenteraad uit voor een bezoek aan uw vereniging, stichting of organisatie. Presenteer jullie ideeën voor verbeteringen in de gemeente. Of vertel wat er bij jullie leeft en praat hierover met de gemeenteraadsleden.
Aanmelden kan via griffie@dalfsen.nl

U kiest iedere 4 jaar uw gemeenteraad

Er zijn elke vier jaar verkiezingen voor de gemeenteraad. Raadsleden zijn lid van een politieke partij. Niet iedere partij denkt hetzelfde over onderwerpen. Door te stemmen kiest u welke mensen en politieke partijen namens u in de gemeenteraad beslissingen mogen nemen voor uw gemeente. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2026.

Wie zitten er in de gemeenteraad?

De mensen in de gemeenteraad noemen we gemeenteraadsleden. Zij wonen ook in onze gemeente. Maar ze werken niet bij de gemeente. Daarom zijn de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad bijna altijd ’s avonds. Onze gemeenteraad bestaat voor de periode 2022-2026 uit 21 raadsleden, verdeeld over 6 politieke fracties. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

Bekijk hier alle raadsleden > 

Alle documenten

Exporteren naar

Er is iets misgegaan bij het downloaden.

Actieve filters

Gegevens ophalen