Als gemeenteraad nemen wij belangrijke besluiten voor de gemeente Dalfsen. Wij zijn er voor en door inwoners van onze gemeente. Het is voor ons belangrijk om te horen wat er leeft en speelt in de wijken en dorpen. Hiervoor luisteren we graag naar u als inwoner van de gemeente. Want u weet hoe het is om in uw wijk en dorp te wonen, rijden, sporten, winkelen en meer.

Heeft u ideeën voor het verbeteren van uw wijk of dorp? Of heeft u een mening over een onderwerp dat op onze agenda staat? Deel het met ons! U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken en hiermee invloed uit te oefenen op onze besluitvorming.

Het Gesprek

Tijden Het Gesprek praat u met ons over onderwerpen waar wij als gemeenteraad volgens u aandacht voor moet hebben. Samen met u en andere inwoners praten we over bijvoorbeeld uw leefomgeving, wonen, veiligheid, sociale contacten, inkomen en werk, jeugd en onderwijs. Over eigenlijk alles wij volgens u moeten weten over uw wijk of dorp. Wij luisteren graag naar uw mening en ideeën.

In de agenda ziet u waar en wanneer Het Gesprek is. U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig. Er staat een kop koffie of thee voor u klaar.

Het Podium

U kunt uw idee, mening of zorgen met ons delen door gebruik te maken van het spreekrecht tijdens Het Podium. Dit kan gaan over een onderwerp dat op onze agenda staat, maar het mag ook over iets anders gaan. U krijgt maximaal 15 minuten om uw onderwerp met ons te bespreken. Wij mogen in deze tijd ook vragen aan u stellen.

Het Podium wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen, maar u mag ons ook toespreken via MS Teams.

Aanmelden voor Het Podium kan tot 12 uur op de dinsdag vóór de podiumbijeenkomst door een e-mail te sturen naar griffie@dalfsen.nl. Vertel in deze e-mail waarover u met ons in gesprek wil. Na aanmelden krijgt u de datum en tijd door waarop u aan de beurt bent om ons toe te spreken. Ook krijgt u dan meer informatie over wat u kunt voorbereiden.

Het Podium is openbaar. U mag als inwoner plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. Van deze bijeenkomsten maken we geen opnames. U kunt Het Podium dus niet online bekijken. We plaatsen de spreekteksten en eventuele documenten na afloop wel op deze website.

Bekijk hier de agenda van de Podiumbijeenkomsten

Het Bezoek

Heeft u als vereniging, stichting of organisatie een plan of idee voor verbeteringen in onze gemeente, dan kunt u ons uitnodigen om bij u langs te komen.
Op donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur komen we bij u langs om uw verhaal te horen en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Heeft u zelf geen geschikte locatie? Dan regelen wij in overleg met u een locatie voor dit bezoek.

Tijdens ieder bezoek zijn inwoners welkom. We bepalen in overleg met u of we de inwoners hiervoor actief uitnodigen.

Aanmelden kan via griffie@dalfsen.nl. Vertel in deze e-mail waarover en waar u met ons in gesprek wil.

Praat met een politieke partij

Invloed op een politieke partij kunt u ook uitoefenen door naar een fractieoverleg te gaan of door een fractie uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met een politieke partij zelf. De contactgegevens kunt u terugvinden door op de pagina Raadsleden op de partijlogo's te klikken.

Mail of brief

U kunt u mening, ideeën, zorgen of vragen ook met ons delen per e-mail of post. Het bericht dat u ons stuurt delen wij op deze website.

E-mailadres:
griffie@dalfsen.nl

Postadres:
Gemeenteraad Dalfsen
ter attentie van de Griffie
Postbus 35
7720 AA Dalfsen

Uw mail of brief wordt op de lijst van ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. In die vergadering bepalen wij wat er met uw bericht moet gebeuren. Het kan zijn dat wij uw bericht voor kennisgeving aannemen of dat wij een reactie of advies op uw bericht geven.

Burgerinitiatief

Heeft u een plan voor de gemeente Dalfsen waarover wij als gemeenteraad moeten beslissen? Wilt u bijvoorbeeld een plek in uw buurt waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten? Meer groen in uw straat? Of heeft u een idee voor een speeltuin? Weet u precies waar dit moet komen en hoeveel dat gaat kosten? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Daarmee zet u het onderwerp op onze agenda.

Om een idee als burgerinitiatief bij ons aan te melden, gelden er wat spelregels:
• U woont in de gemeente Dalfsen.
• U bent 12 jaar of ouder.
• Er zijn minimaal 50 inwoners van de gemeente Dalfsen die het initiatief ondersteunen.
• Het gaat om een onderwerp waar de gemeenteraad over kan beslissen.
• U vult dit formulier in en geeft een duidelijke omschrijving van wat u wilt.

Weet u nu niet zeker of uw idee voldoet aan de spelregels. Of wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@dalfsen.nl.

Vragen of hulp

De griffie helpt u graag met al uw vragen over de gemeenteraad van Dalfsen. Stuur een e-mail met uw (hulp)vraag naar griffie@dalfsen.nl.