Praat mee
Wanneer kan ik invloed uitoefenen? Hoe kan ik meepraten? Hoe meld ik mij aan?
Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met raadsleden, uw onderwerp op de agenda te krijgen of uw mening te laten horen. De opties op een rij: meepraten, fractiebezoek, brief schrijven, burgerinitiatief.

Meepraten
Meepraten, daar bedoelen we mee dat u gebruik maakt van het spreekrecht. U kunt tijdens een vergadering rechtstreeks iets tegen de aanwezige raadsleden kunt zeggen. U bent er vrij in om te zeggen wat u wil, zolang het niet gaat om een benoeming, een klacht, of een procedure bij de rechter. Omgekeerd bepalen raadsleden zelf of zij iets met uw bijdrage doen (of niet). U kunt bij de raadscommissies en de raadsvergaderingen mee praten over onderwerpen die op de agenda staan. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan kunt u uw mening laten horen. Wees u daarbij wel bewust van het feit dat de vergaderingen openbaar zijn en worden gefilmd en bewaard. Als u gebruik maakt van het spreekrecht, geeft u daar toestemming voor.

Er zijn regels afgesproken voor het meepraten. Zo houden de raadsleden tijd over voor het debat en het nemen van besluiten.

  • De tijd om mee te praten is per spreker beperkt tot vijf minuten.
  • De tijd om mee te praten is per agendapunt beperkt tot 30 minuten totaal. Zijn er meer sprekers, dan krijgt elke spreker minder tijd;
  • Aanmelden is verplicht. Dit kan via griffie@dalfsen.nl tot 12:00 op de dag van de vergadering. 

Dit kunt u nalezen in de regels die zijn opgenomen in het Reglement van Orde of u kunt contact opnemen met de griffie.

Fractiebezoek
U kunt ook op bezoek gaan bij de politieke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn. U kunt dan met de raadsleden van die fractie in gesprek over onderwerpen die op de agenda staan of andere onderwerpen of ideeën die u onder de aandacht wil brengen. De fracties vergaderen doorgaans op de donderdagavond. Een commissie of raadsvergadering op de maandag wordt door de partijen voorbereid op de donderdagavond die daaraan voorafgaat. Uiteraard kunt u ook partijen uitnodigen om bij u of uw organisatie een kijkje te nemen. U kunt contact opnemen met de fracties door de contactgegevens op te zoeken op https://ris.dalfsen.nl/raadsleden

Mail sturen of een brief schrijven naar de raad
Een andere mogelijkheid is om een mail via griffie@dalfsen.nl of een brief te sturen naar de raad via Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Uw mail of brief aan de raad wordt op de lijst van ingekomen stukken geplaatst voor de eerstvolgende raadsvergadering. De mail of brief wordt dan niet inhoudelijk behandeld, maar de raad bepaalt wat er met uw brief of mail moet gebeuren. Vaak is dit voor kennisgeving aannemen of er wordt een reactie of advies gevraagd aan het college. Uw brief of mail aan de raad is in principe openbaar. Heeft u vragen over deze openbaarheid, kan u gerust contact opnemen met de griffie. 

Anonieme brieven worden niet geplaatst!

Burgerinitiatief
Als u denkt: "Daar moet de politiek eens wat aan doen!", is een burgerinitiatief de mogelijkheid om er voor te zorgen dat de raad over uw onderwerp gaat praten. Een speelveld in de buurt, in stand houden van bijzondere gebouwen, snelheidsbeperkende maatregelen in de wijk... van alles is mogelijk. 

Hier zijn enkele spelregels voor vastgelegd:

  • u vult een formulier in met een duidelijke omschrijving van het voorstel
  • u bent een inwoner van de gemeente Dalfsen
  • u bent 12 jaar of ouder;
  • er zijn minimaal 50 inwoners van de gemeente Dalfsen die het initiatief ondersteunen
  • het moet gaan om een onderwerp waar de raad over kan beslissen.

Twijfelt u over het indienen van een initiatiefvoorstel, heeft u hier vragen over of over de verdere procedure? Neem gerust contact op met de griffie. Wij kunnen u helpen!