Verkiezingsuitslagen vastgesteld

Gepubliceerd op: 23 maart 2022 19:03

 

Voorzitter van het hoofdstembureau, burgemeester Erica van Lente, bevestigde hierin de eerder uitgebrachte uitslag van woensdagavond 16 maart. Inwoners konden, evenals bij de landelijke verkiezingen in 2020, op drie dagen (14, 15 en 16 maart) naar de stembus. De opkomst was hoger dan het landelijk gemiddelde, maar met 62,7 % lager dan in 2018. Er werden tijdens deze gemeenteraadsverkiezing 14.406 stemmen uitgebracht.

Na het tellen van de stemmen werd bekend dat Gemeentebelangen opnieuw de grootste partij is geworden met 8 zetels, één minder dan vier jaar geleden. Het CDA won een raadszetel en kwam daarmee op 6 zetels. ChristenUnie (3), PvdA (2), D66 (1) en VVD (1) bleven stabiel in zetelaantal. De nieuwe raadsleden die plaats mogen nemen in de gemeenteraad zijn grotendeels met voorkeursstemmen gekozen. Na het voorlezen van de verdeling per partij en de gekozen raadsleden werden er geen bezwaren van kiezers kenbaar gemaakt en kon het procesverbaal ondertekend worden.

Raadsleden hebben maximaal 10 dagen de tijd om te besluiten of zij hun benoeming aannemen. De oude raad besluit op 28 maart 2022 over de toelating na onderzoek van de geloofsbrieven. Als niets de toelating in de weg staat, wordt de nieuwe raad op 30 maart geïnstalleerd.
Op de website van de gemeente Dalfsen is de uitslag, inclusief het aantal stemmen per kandidaat te vinden: kijk op www.dalfsenkiest.nl.