Plan van aanpak Goed Goan vastgesteld

Gepubliceerd op: 01 maart 2022 14:03

Afgelopen december stelde de raad het Visiedocument Goed Goan al vast. Een belangrijke mijlpaal in het traject van bestuurlijke vernieuwing.

Een terugblik

Het traject van bestuurlijke vernieuwing begon in 2018 met de opdracht uit de raadsagenda 'Kleurrijke kubus' om in gesprek te gaan over het betrekken van inwoners en instellingen bij het bestuur en te reflecteren op de verhouding tot de rol van volksvertegenwoordiger. Een belangrijke opdracht aan onszelf (raad, griffie en college). Met de enthousiaste inzet van communicatieadviseur en projectleider Els Holsappel haalden we in 2019 inspiratie op en deden we de Quick Scan Lokale Democratie. We rondden deze fase af met een opiniƫrende bespreking in de raadscommissie van november 2019. In 2020 voerden we (noodgedwongen en in sneltreinvaart) vernieuwingen door met digitaal vergaderen en reflecteerden we op deze nieuwe werkelijkheid, de veerkracht van de samenleving en de rol van de raad daarbij. Belangrijkste inzicht? Inwoners en elkaar regelmatig zien en spreken is noodzakelijk voor de volksvertegenwoordiging. Dat lijkt een open deur, maar is het allerminst.

Op naar een vernieuwd vergadermodel

En daarom: meer het gemeentehuis uit en een flexibeler en vernieuwd vergadermodel met gezond dualisme en de goede verhoudingen als vertrekpunten. Samen met het beleidsplan Inwonerbetrokkenheid en het Visiedocument, geeft het Plan van Aanpak een concrete invulling aan deze toekomst. Eenvoudige maatregelen worden al op korte termijn doorgevoerd, na de verkiezingen pakt een werkgroep vanuit de raad de acties verder op. Wordt vervolgd!