Terugblik raad 24 januari 2022

Gepubliceerd op: 01 februari 2022 16:02

De vergadering van 24 januari 2022 was de eerste gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar, wederom een digitale. Er wordt naar uitgekeken om elkaar weer fysiek te treffen in de raadszaal.

Met de Algemene Subsidieverordening Dalfsen 2022 stemden alle fracties in. Tijdens de behandeling in de raadscommissie gaven zij aan te hopen dat organisaties en inwoners hiermee de passende financiële ondersteuning ontvangen waarbij het helder is waarom subsidie wel of niet mogelijk is. Ook werd aangegeven om zorg te dragen voor een goede overgang en te evalueren met betrokken organisaties om te kijken of er niet te veel tijd gaat zitten in administratie. In het gewijzigde bestemmingsplan Kernen, Hoek Pastoriestraat-Pleijendal (Gruthuuske) konden alle fracties zich vinden. In de voormalige peuterspeelzaal Gruthuuske was een kunstwerk in de gevel verwerkt. Dit kunstwerk ziet men graag terug in de nieuwbouw om het heden en verleden te verbinden.

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) is de raad verplicht tot het maken van afspraken over de omgang met gevoelige gegevens en veilig werken. Deze afspraken worden vastgelegd in het privacybeleid en –reglement en informatiebeveiligingsbeleid.

Als extra agendapunt werd ingebracht de raadsbespreking over de ongeregeldheden Burgemeester Van Bruggenplein Dalfsen. Op zaterdag 15 januari 2022 vond er een samenkomst plaats op en nabij het Burgemeester Van Bruggenplein in Dalfsen. Rond 23:00 is een noodbevel van de burgemeester gepubliceerd waarmee de verplichting van kracht werd om het gebied te verlaten. Deze gebeurtenissen en de daaropvolgende aandacht van inwoners en media was voor de raad aanleiding voor een bespreking. Er waren vanuit de raad nog veel vragen. Burgemeester Van Lente nam de tijd om alle vragen te beantwoorden en gaf uitleg over de gemaakte keuzes. In de opiniërende ronde gaf iedere fractie zijn mening over de gebeurtenissen. Daarin spraken allen hun teleurstelling uit over het gehouden illegale evenement en de schade en angst die dit voor Dalfsen en direct aanwonenden met zich meebracht. Met opmerkingen als: "Dit is niet iets typisch Dalfsens", "Beschamende vertoning" en " Het werpt een schaduw over het positief verlopen horeca protest". Ook spraken zij zich negatief uit over hoe aanwezigen zich hebben opgesteld tegen de politie. Complimenten waren er voor de wijze waarop de burgemeester haar rol als burgermoeder, handhaver en hoeder van de openbare orde heeft opgepakt, het optreden van de politie, de hulp bij het opruimen van de omwonenden, de communicatie richting de inwoners en de inzet door de ambtelijke organisatie. Met name de direct betrokkenheid van de burgemeester bij haar inwoners, de heldere en transparantie brief en persoonlijke contacten werden extra benadrukt. De vergadering kon op veel belangstelling van inwoners rekenen. Met bijna 280 kijkers was er niet eerder zo veel publiek.