Ingekomen stuk

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, T. Schellekens, Zienswijze BP Oosterdalfsen - onderhoud Slingerlaantje, nr 22559-24637, 20150113 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, A. Wevers, compensatieregeling Chronisch zieken en gehandicapten, nr 22515-23338, 20150112 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, RvS, Uitspraak BP Recreatiewoningen Scholten, nr 10607-24372, 20141218 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Provincie Overijssel, Toezichtsvorm programmabegroting 2015, nr 22110-24381, 20150105 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Veilig Verkeer afd Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp Oosterdalfsen, nr 22897-24847, 20150127 1 document

Raad - 16 febr 2015, Ingekomen stuk, N. van Zanden-Telgenhof, zienswijze OntwerpBP Oosterdalfsen, nr 22849-24826, 20150127 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, WMO Raad Dalfsen, advies rondom armoedebeleid, nr 22473-24592, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, S. Voskuil, zienswijze voorontwerp BP Oosterdalfsen, nr 22193-24419, 20150105 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Een sterke raad doet er toe, nr 22831-23755, 20150129 1 document

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Rob, Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden, nr 22764-23661, 20150127 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland terugkoppeling besluitvorming AB over begrotingswijzigingen, nr 20271-24693, 20150115 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Horeca Nederland, Brandbrief jeugd en alcohol, paracommercie, nr 22472-23272, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Ministerie van Binnenl zkn en koninkrijksrelaties, circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering, nr 22195-24423, 20150108 1 document

Raad 26 jan 2015 - Ingekomen stuk, Reactie Tweede Kamer op brief mobiele bereikbaarheid buitengebied, 20150108 1 document