Joost Leegwater

Naam: Joost Leegwater

Raadsgriffier, Gemeenteraad
Raadsgriffier, Griffie
j.leegwater@dalfsen.nl
Raadsgriffier Actief sinds 01 sep. 2013 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de functie als griffier:

  • Lid commissie Openbaar Bestuur, Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Student-assistent/tutor faculteit Rechtswetenschappen, Open Universiteit (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 01 sep. 2013 Raadsgriffier, Gemeenteraad
  • Actief sinds 01 sep. 2013 Raadsgriffier, Griffie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens