Griffie

Naam: Griffie

De griffie is de ambtelijke organisatie van de gemeenteraad. We ondersteunen de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitvoering van hun taken. Daarvoor verzorgen we onder meer het politieke besluitvormingsproces en de vergaderingen, geven we procedurele en inhoudelijke ondersteuning, organiseren we activiteiten voor raad en inwoners, en onderhouden we relevante netwerken.

De griffie staat onder leiding van de raadsgriffier, drs. J. Leegwater, en bestaat verder uit raadsadviseur mr. M. van Spijker en griffiemedewerker M.M.A. Olde Bijvank. 

Contact

Neem bij voorkeur contact met ons op via e-mail griffie@dalfsen.nl.

We zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag tijdens kantoortijden. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via het algemene nummer van de gemeente: 0529-488 388, of 14 0529.