Terugblik op de raadsvergadering van 2 april 2024

Gepubliceerd op: 10 april 2024 09:04

Kadernota bestaanszekerheid
Als gemeente maken we plannen om inwoners verder te helpen in hun bestaanszekerheid. De raad vindt het belangrijk dat inwoners beschikken over de middelen om in het levensonderhoud te voorzien zonder te veel stress. In de voorgestelde kadernota staan de uitgangspunten om te komen tot een beleidsplan over dit onderwerp, bestaanszekerheid.

Met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD) en 1 stem tegen (D66) is het voorstel van de kadernota aangenomen en kan het beleidsplan worden opgesteld.

D66 stemt tegen het voorstel omdat zij vinden dat de kaders vooraf beter moeten worden beschreven om dit tot een goed beleidsplan te brengen. De andere fracties stemmen voor, maar benoemen wel een aantal aandachtspunten voor het opstellen van het beleidsplan. Zo wordt aangegeven dat er in de uitwerking van het beleidsplan aandacht moet zijn voor monitoring, verschillende doelgroepen, de aanbevelingen van de rekenkamer en inwonerbetrokkenheid.

Omgevingsvergunning voor de bouw van appartementen aan de Burg Backxlaan 11 in Nieuwleusen
Aan de Burgemeester Backxlaan 11 in Nieuwleusen staat een winkelpand (La Vida Fashion) zonder bovenwoning(en). Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor deze locatie. Het plan is om het bestaande gebouw af te breken en hier een nieuw appartementengebouw met vier verdiepingen te bouwen. De begane grond blijft winkelruimte en op de verdiepingen komen vijf koopappartementen.

De gemeenteraad is gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning. Met 17 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66, VVD) en 1 stem tegen (PvdA) heeft de gemeenteraad ingestemd met het verlenen van de omgevingsvergunning voor dit plan. Alle partijen zijn blij met de komst van nieuwe appartementen in het centrum van Nieuwleusen. PvdA stemde tegen dit voorstel vanwege de prijsklasse waarin deze woningen gerealiseerd worden.

Stedenbouwkundige visie nieuwbouw Kerkstraat 5 in Lemelerveld
Aan de Kerkstraat 5 in Lemelerveld staat een leegstaand winkelpand met een bovenwoning. De initiatiefnemer is van plan om het bestaande gebouw te vervangen door een appartementengebouw met vijf betaalbare koopappartementen en één middensegment koopappartement.

Alle fracties zijn blij met de uitbreiding van betaalbare woningen in het centrum van Lemelerveld voor starters en ouderen. Gemeentebelangen en CDA zijn tevreden over het plan. ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD stemden toch tegen. Zij vinden dat er anders wordt omgegaan met parkeernormen en zien dat als een ontwikkeling die niet gewenst is. Ook hebben zij bedenkingen of dit nieuwbouwplan niet beter past in een totaalplan met de naastgelegen panden. De stedenbouwkundige visie heeft het met 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen gehaald. Het college kan nu verder met de procedure.

Noodopvang asielzoekers Lemelerveld
Sinds begin dit jaar worden 120 asielzoekers opgevangen in Lemelerveld. Tot 29 maart verbleven zij op Camping Heidepark. Doordat de situatie in Ter Apel nauwelijks is verbeterd heeft de gemeente vanuit de provincie en staatssecretaris een dringend verzoek gekregen om bij te blijven dragen aan het tijdelijk opvangen van asielzoekers. De gemeente is tevreden met hoe de opvang op Camping Heidepark verloopt. Daarom is ervoor gekozen om de 120 mensen die op Camping Heidepark verbleven in Lemelerveld op te blijven vangen. Zo hoeven deze ook mensen niet steeds te wennen aan een hele nieuwe omgeving.

Dit proces heeft tot vragen geleid bij inwoners en raadsleden. Inwoners hebben dit onderwerp tijdens Het Podium van de gemeenteraad op donderdag 21 april ingebracht. En raadsleden hebben vragen over deze noodopvang gesteld aan het college. Daarom is dit onderwerp ook besproken tijdens de raadscommissie van maandag 25 maart. Er is door het college geen besluit gevraagd aan de gemeenteraad.

Herziening van bestemmingsplannen
Voor de volgende locaties is een herziening van het bestemmingsplan besproken en aangenomen: Oosterveen 79, Buurtweg 4 en Dommelerdijk 18.

Kijk deze raadsvergadering terug
Lees waarover de gemeenteraad in april praat.
Lees hoe u in contact komt met de raadsleden.