Colofon

De informatie op deze website (ris.dalfsen.nl) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van gemeente Dalfsen. De informatie, inclusief beeldmerken, illustraties, logo's en fotomateriaal zijn ©copyright van gemeente Dalfsen.

Eindredactie

Griffie, gemeente Dalfsen
Gemeentehuis
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen

Postbus 35
7720 AA Dalfsen
e-mail: griffie@dalfsen.nl

Realisatie

gemeenteoplossingen-logo