Terugblik raadsvergadering 18 december 2023

Gepubliceerd op: 11 januari 2024 17:01

Nieuw vergadermodel

De gemeenteraad nam een aangepast Reglement van Orde aan. Een aanpassing van het Reglement van Orde was wenselijk, omdat de raad met ingang van 2024 vergadert volgens een nieuw vergadermodel.
In dit model worden de technische sessies en mondelinge vragen over raadsvoorstellen vervangen door de commissie beeldvorming. Daarnaast worden de twee termijnen waarin fracties hun mening over voorstellen geven vervangen door de commissie oordeelsvorming. De vergadercyclus wordt afgesloten met de besluitvorming in de raadsvergadering.

Verder staat de donderdagavond in het teken van inwonerbetrokkenheid. Zo ontvangt de raad tijdens 'Het Podium' en 'Het Gesprek' inwoners op het gemeentehuis. Tijdens 'Het Bezoek' doet de raad op uitnodiging een locatie ergens in de gemeente aan. Het doel van het nieuwe vergadermodel is om inwoners beter te betrekken bij de raad en om het debat in de vergaderingen te stimuleren.

Installatie Romy Dekker

Romy Dekker is op 4 december 2023 begonnen als nieuwe raadsadviseur/commissiegriffier. Zij legde ter vergadering de belofte af, zodat zij haar functie kan uitoefenen. Uit handen van voorzitter Erica van Lente kreeg zij bloemen en gelukwensen. Welkom in ons midden!

Kabelgoottegels

Met een motie heeft de raad het college opgeroepen om een proef te doen met zogeheten kabelgoottegels. Deze tegels zorgen ervoor dat laadkabels in de stoep verzonken liggen, in plaats van bovenop de stoep. Inwoners zonder eigen oprit kunnen door het gebruik van kabelgoottegels een elektrische auto opladen zonder dat er struikelgevaar ontstaat. Eind 2024 ontvangt de raad informatie over de voortgang van de proef.

Tijdelijke opvang van asielzoekers

In het aanmeldcentrum voor vluchtelingenopvang in Ter Apel is de situatie schrijnend. Voor de fracties van D66, ChristenUnie, CDA, PvdA en VVD is dit aanleiding om het college te vragen om nog voor de jaarwisseling een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers te realiseren en om waar mogelijk versnelling aan te brengen voor de realisatie van een structurele opvanglocatie. Een motie werd door de raad in meerderheid aangenomen. Gemeentebelangen erkent dat sprake is van een probleem, maar vindt dat er op dit moment te weinig woningen in onze gemeente beschikbaar zijn. Dalfsen doet al veel en het is nu eerst aan andere gemeenten is om Ter Apel te ontlasten. De fractie heeft de motie niet gesteund.

Wethouder Uitslag gaf namens het college aan dat de motie zal worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat het college een tijdelijke opvanglocatie (tot half januari) voor maximaal 35 asielzoekers in Oudleusen heeft kunnen realiseren. Het college kondigde ook de komst aan van een tijdelijke opvanglocatie (tussen half januari en eind maart) voor 120 asielzoekers op Charmecamping Heidepark in Lemelerveld.

Voorbereidingsbesluit Rondweg 9 en omgeving

De gemeenteraad nam in beslotenheid een voorbereidingsbesluit over de Rondweg 9 en omgeving in Dalfsen. Hiermee verklaarde de gemeenteraad dat er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied wordt voorbereid. Dit bleek noodzakelijk, omdat de gemeente constateerde dat bij eerdere vergunningstrajecten niet is opgemerkt dat de vergunde verwerkingscapaciteit van de kaasfabriek in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Door een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden, wordt de kaasfabriek op een duurzame manier binnen alle wettelijke kaders ingepast. Het besluit is openbaar gemaakt. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website: https://www.dalfsen.nl/voorbereidingsbesluit

Overige onderwerpen

De raad heeft nog meer onderwerpen behandeld in december. Zo is de raad akkoord gegaan met de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp én de kadernota spelen, bewegen en ontmoeten. De speech van de nestor of andere onderwerpen terugzien? Dat kan uiteraard op ons raadsinformatiesysteem.