Terugblik op de raadsvergadering van 22 januari 2024

Gepubliceerd op: 30 januari 2024 16:01

Een andere voorzitter

Als burgemeester van Lente (voorzitter van de raadsvergadering) afwezig is, wordt zij vervangen door haar vaste plaatsvervanger, Inge Haarman. Inge had deze keer de eer om de vergadering in goede banen te leiden. Zij droeg de ambtsketting en mocht de voorzittershamer gebruiken (zie foto).

Plaatsvervangend voorzitter Inge Haarman
Plaatsvervangend voorzitter Inge Haarman.

Krediet voor doorontwikkeling centrumplan Dalfsen

In het centrum van Dalfsen zijn momenteel veel veranderingen. De Klimaatwinkelstraat is bijna klaar. De komende jaren wordt er gewerkt aan onder andere de Oostpoort en de Parochietuin. Hier is geld voor nodig. Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad om een krediet voor kosten voor voorbereiding en doorontwikkeling van het plan beschikbaar te stellen.
D66, Gemeentebelangen en CDA willen niet dat die kosten 15 jaar op de begroting drukken. Deze partijen stelden voor om dit bedrag in één keer uit de algemene reserve vrij besteedbaar te halen. De ChristenUnie had liever gezien dat het uit de reserve grote projecten werd betaald, maar stemde toch met het voorstel in. De PvdA was tegen, omdat dit volgens deze fractie niet is toegestaan op grond van de regelgeving.
Er waren uiteindelijk 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, D66) en 1 stem tegen (PvdA). Daarmee is het voorstel aangenomen.

Stichting RTV Vechtdal

Lokale omroepen moeten iedere 5 jaar zendtijd aanvragen bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Stichting RTV Vechtdal heeft het CvdM gevraagd of zij nog 5 jaar op de lokale radio en tv in Dalfsen en Ommen mogen uitzenden. De gemeenteraad heeft hierover een positief advies gegeven. Alle fracties zijn blij met RTV Vechtdal als onze lokale omroep.

Andere onderwerpen

In de commissievergadering van 15 januari 2024 spraken de raadsleden over het meerjarenbeleidsplan van de politie Oost-Nederland. Samenwerking tussen politie en BOA's, cybercriminaliteit en ondermijning van de samenleving zijn enkele belangrijke aandachtspunten die burgemeester van Lente kan meenemen in haar gesprekken met de politie.

In de commissievergadering van 22 januari 2024 gaf de accountant een toelichting op de beheersing van risico's en de kwaliteit van de financiële administratie. Bij de behandeling van de jaarrekening 2023 in juni komt de accountant opnieuw langs met een toelichting.

 De raadsvergadering terugkijken >
 Meer weten over de mogelijkheid om in contact met de gemeenteraad te komen >