Terugblik op de raadsvergadering van 11 maart 2024

Gepubliceerd op: 13 maart 2024 10:03

Eenmalige subsidie Stichting Natuurboerderij BalkInn
De subsidie voor de bouw van Natuurboerderij BalkInn is toegekend door de gemeenteraad. De natuurboerderij krijgt daarmee € 150.000,- van de gemeente. De gemeenteraadsleden dragen dit lokale initiatief een warm hart toe en steunden het voorstel. Alleen D66 was tegen. De natuurboerderij is al gerealiseerd en de partij had meer informatie over de financiën willen zien. Het voorstel is met 18 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD) en 1 stem tegen (D66) aangenomen.

Startnotitie woonzorgvisie
Wonen als thema staat hoog op de agenda van de gemeente Dalfsen. Daarom stelt de gemeente iedere 5 jaar een woonzorgvisie op. Hierin wordt vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren wil voorzien in de groeiende vraag en behoefte van inwoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het kan gaan over hoe woningen betaalbaar blijven voor starters, hoe iemand met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen of welke woningen de komende jaren gebouwd moeten worden. De Woonzorgvisie is een belangrijk stuk dat veel inwoners raakt.

In dit raadsvoorstel stonden twee onderdelen waarover de raad op dit moment een besluit moest nemen. Het vaststellen van de startnotitie voor de woonzorgvisie en het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 30.000,- voor het opstellen van deze woonzorgvisie. Deze voorstellen zijn beiden aangenomen door de gemeenteraad.

Daarmee gaat de gemeente komende maanden in gesprek met inwoners om de wensen en behoeften op te halen. De gemeenteraad blijft betrokken bij het opstellen van de inhoudelijke kaders voor deze woonzorgvisie.

Toekomstvisie Burgemeester Backxlaan en omgeving
De afgelopen maanden heeft de gemeente gesproken met inwoners van Nieuwleusen over de toekomstige ontwikkeling van de Burgemeester Backxlaan en omgeving. Hieruit is een toekomstvisie voor dit gebied gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Verschillende fracties geven aan blij te zijn met de toekomstvisie. De toekomstvisie wordt dan ook vastgesteld door de gemeenteraad. Wel uiten de fracties opmerkingen over verkeersinrichting en woningbouw. En dan met name over de betaalbaarheid van nieuwe woningen en het aantal woonlagen. Gemeentebelangen en het CDA dienen een amendement in om de maximale bouwhoogte te beperken tot drie lagen, tenzij anders onderbouwd en goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarmee krijgen ontwikkelaars een duidelijke opdracht: drie lagen is het uitgangspunt, niet vier.
De andere partijen vonden dat de randvoorwaarden voor de bouwhoogte al voldoende zijn beschreven in de toekomstvisie. Een amendement is voor hen niet nodig. Het amendement is met 13 stemmen voor (Gemeentebelangen, CDA) en 6 stemmen tegen (ChristenUnie, PvdA, D66, VVD) aangenomen. Ondanks deze wijziging kon de toekomstvisie wel rekenen op instemming van alle partijen.

Overige onderwerpen
Tijdens deze raadsvergadering zijn nog meer onderwerpen behandeld, zoals het realiseren van een extra woning aan de Vossersteeg en een extra bedrijfswoning aan de Koelmansstraat. Ook heeft de raad het nieuwe beheerplan voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Wilt u de hele raadsvergadering terugkijken? De onderwerpen van de komende raadsvergadering bekijken? Of lezen hoe u in contact komt met de raadsleden? Ga dan naar www.gemeenteraaddalfsen.nl.