Op de agenda

Gepubliceerd op: 23 april 2024 11:04

Raadscommissie: maandag 13 mei en dinsdag 21 mei om 19.30 uur.
De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. En adviseert de gemeenteraad hierover.

Raadsvergadering: dinsdag 21 mei om 20.30 uur.
De gemeenteraad neemt besluiten tijdens de raadsvergadering.

Op de agenda van de gemeenteraad
De komende periode praten de raadscommissie en gemeenteraad in ieder geval over de volgende onderwerpen:

 1. Geld voor Stichting Natuurlijk Heidepark
  Stichting Natuurlijk Heidepark heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente voor het onderhoud van Natuurlijk Heidepark in Lemelerveld. Het college vraagt de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen aan de stichting. Het gaat om één keer €70.500,- voor het beheer van de waterkwaliteit, het groenonderhoud en bijkomende kosten. Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders een overeenkomst met de stichting sluiten over het eigendom en beheer van het Heidepark. Omdat de stichting dan verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, stelt het college voor om jaarlijkse €6.000,- beschikbaar te stellen voor het groenonderhoud.

 2. Budget starterslening voor eerste koopwoning
  De starterslening is er voor jongeren tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst een huis (tot €405.000,-) willen kopen in onze gemeente. Als het bedrag dat zij aan hypotheek kunnen krijgen lager is dan de aankoopprijs van het huis, kunnen zij een starterslening aanvragen bij de gemeente.

  Doordat er afgelopen tijd veel startersleningen zijn afgesloten, is het saldo onvoldoende om nieuwe leningen aan starters te geven. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad daarom om €500.000,- beschikbaar te stellen voor nieuwe startersleningen.

 3. Bestemmingsplan De Koele II
  De Koele II is een ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 83 woningen in Hoonhorst. Tegen dit bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders stelt hierdoor enkele wijzigingen in het bestemmingsplan voor. Zij vragen de gemeenteraad dit gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

 4. Raadsmemo verkenning toekomst haven Dalfsen
  Eind maart heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over het rapport waarin de toekomstige mogelijkheden voor de haven van Dalfsen worden verkend. Het college heeft besloten om de adviezen uit dit rapport als vertrekpunt te nemen voor de recreatieve ontwikkeling van de haven en kade in Dalfsen. Op verzoek van D66 wordt dit onderwerp oordeelsvormend besproken tijdens de raadscommissie.

 5. Toestemmingsbesluit wijziging gemeenschappelijke regelingen IJsselland;
 6. Toestemmingsbesluit wijziging gemeenschappelijke regelingen Sociale Recherche;
 7. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden;
 8. Wijziging van het reglement van orde van de gemeenteraad;
 9. Algemene verordening ondergrondse infrastructuur;
 10. Presentatie over de werkwijze van de sociale recherche.

Inzage stukken
De definitieve agenda's en vergaderstukken vindt u hier:
Raadscommissie maandag 13 mei om 19.30 uur.
Raadscommissie dinsdag 21 mei om 19.30 uur.
Raadsvergadering: dinsdag 21 mei om 20.30 uur.

Kijk en luister mee
U kunt de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis of digitaal via:
Raadscommissie maandag 13 mei om 19.30 uur.
Raadscommissie dinsdag 21 mei om 19.30 uur.
Raadsvergadering: dinsdag 21 mei om 20.30 uur.
De live uitzending start bij aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Spreekrecht tijdens Het Podium
Op donderdagavond 16 mei 2024 is Het Podium van de gemeenteraad. Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Of is er een ander onderwerp waar u aandacht voor wilt in de gemeenteraad? Presenteer uw mening of idee aan de gemeenteraad en ga hierover in gesprek met de gemeenteraadsleden. Dit kan vanuit de raadzaal in het gemeentehuis of online via Microsoft Teams.

Aanmelden kan tot dinsdag 14 mei 12.00 uur door een mail te sturen naar griffie@dalfsen.nl. Geef in uw mail aan waar u het over wilt hebben en wat u eventueel nodig heeft aan presentatiemiddelen. U krijgt een tijd tussen 19.00 uur en 20.00 uur toegewezen om uw onderwerp toe te lichten.

Praat mee tijdens Het Gesprek
Wilt u liever niet voor een grote groep staan praten? Deel uw mening, idee, vraag of zorg tijdens een persoonlijk gesprek met raadsleden en andere inwoners.
- Donderdag 25 april, tussen 19.00 uur en 20.00 uur in De Wiekelaar in Oudleusen.
- Donderdag 23 mei, tussen 19.00 uur en 20.00 uur in zaal Kappers in Hoonhorst.
U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig. Er staat koffie of thee voor u klaar.