VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. van Lente
Griffier: J. Leegwater
1
20
8
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage