Zonnepark Hooiweg

In dit themadossier vindt u alle relevante stukken m.b.t. de ontwikkeling van het zonnepark aan de Hooiweg, Dalfsen (ook wel De Marshoek genoemd). Bij de verschillende agendapunten vindt u de raadsvoorstellen, bijlagen, moties en amendementen. Als losse documenten vindt u ingekomen stukken, bijdragen via het spreekrecht, raadsmemo's en informatie van B&W die niet gekoppeld zijn aan een vergadering. 

Tijdlijn