Centrumplan Dalfsen

In dit themadossier vindt u meer informatie over het Centrumplan Dalfsen. De visie "Dorp aan de Vecht" is in 2017 vastgesteld. Zowel daarvoor als daarna is de raad op verschillende momenten geïnformeerd en zijn er besluiten door de raad genomen. 

Mist u documenten? Laat het ons dan weten. 

Tijdlijn