Terugblik raadsvergadering 6 maart 2023

Gepubliceerd op: 03 april 2023 15:04

In de afgelopen periode zijn op de griffie vacatures ontstaan, die gelukkig weer ingevuld zijn. Het is het gebruik dat nieuwe griffiemedewerkers hun ambtseed bij de raad aflegden. Karin Kooijman is sinds 1 februari 2023 de nieuwe griffiemedewerker. Zij beheert het raadsinformatiesysteem en de agenda's van de gemeenteraad. Simone Kiewiet is beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling, maar is nu ook benoemd als plaatsvervangend commissiegriffier bij de griffie.  Met een mooie bos bloemen werden de dames welkom geheten door burgemeester Erica van Lente en de raadsleden. De raad besloot daarnaast om Marianne van Spijker aan te wijzen als de eerste plaatsvervangend griffier. 

Vervolgens stond de raadsmemo over formaldehyde bij de woningen aan de Kievitsbloem en het Grasklokje op de agenda. Op verzoek van de fractievoorzitters had de agendacommissie besloten om dit onderwerp weer op de agenda te zetten. De raad had Vechthorst opgeroepen om het woningbestand te onderzoeken op gezondheidsrisico's en om de informatievoorziening naar de inwoners te verbeteren. De raad heeft hierop een reactie van het college en een reactie van VechtHorst ontvangen en dat was voor nu voldoende informatie.