Terugblik raadsvergadering 30 mei 2023

Gepubliceerd op: 01 juni 2023 12:06

Klimaatwinkelstraat
In april spraken de raadsfracties over het parkeeronderzoek en in juni komt het definitief ontwerp voor herinrichting van de Prinsenstraat en het Kerkplein op de agenda. Dan moet duidelijk worden hoe parkeren, laden en lossen, inrichting van groen en veiligheid in de klimaatwinkelstraat er uit moet komen te zien. Vanwege de strakke planning vroeg het college vooruitlopend daarop een krediet van ruim € 1,6 miljoen bij de raad. Dat geld is nodig om alvast een werkplanning op te stellen en materialen te bestellen. Wethouder Schuurman had bij de behandeling in de raadscommissie al toegezegd dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet en dat de keuze voor het ontwerp nog niet is ingevuld.

Voor de VVD fractie was deze toezegging niet voldoende. Met een wijzigingsvoorstel (een amendement) stelde de VVD voor om geen krediet te verlenen, maar wel toestemming te geven voor het bestellen van materialen. De andere partijen waren het hier niet mee eens. Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66 vertrouwen erop dat er in juni een goede inhoudelijke discussie volgt en dat het krediet niet gebruikt wordt voor een andere invulling. Uiteindelijk besloot de raad dan ook met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (VVD) om het krediet beschikbaar te stellen.

Andere bespreekstukken
Aan de Strenkhaarsweg 14 en 14a staat een woning met een inwoonsituatie. De eigenaren van deze woning zijn van plan deze woning te splitsen. De raad heeft al eens eerder regels vastgesteld zodat woningen kunnen worden gesplitst als dat nodig is. Dan ontstaan er twee woonadressen. Met een herziening van het bestemmingsplan wordt dit mogelijk gemaakt, en wordt ook alsnog toegestaan dat er een zwembad met poolhouse op het erf mag staan. Voorwaarde is wel dat er andere schuur gesloopt wordt. Alle raadsleden stemden voor dit plan. Opgemerkt werd dat dit een mooie maatwerkvoorziening is en dat er goed met de buurt is overlegd.

De gemeente werkt veel samen met de Veiligheidsregio (over veiligheid), met de GGD (over gezondheid) en met de Omgevingsdienst (over milieu en handhaving). Daarnaast verzorgt shared servicecentrum ONS voor de gemeente de personeels- en salarisadministratie, inkoop en ICT voorzieningen. Al deze samenwerkingspartners zijn bezig met opstellen van hun begrotingen voor volgend jaar. De gemeenteraad mag daarover een zienswijze indienen. Hoewel er verschillende aandachtspunten zijn en kosten stijgen, vond de gemeenteraad het niet nodig om een officiële zienswijze of bezwaar in te dienen. Er waren juist complimenten voor de uitvoering.

Afscheid Ingrid Kappert
Het laatste inhoudelijke agendapunt was een besluit over de toelating van Wim Pessink als raadslid namens Gemeentebelangen. Nu Ingrid Kappert haar ontslag heeft ingediend per 1 juni 2023 en andere kandidaten deze positie weigerden, komt Wim per 1 juni terug als raadslid. Deze Nieuwleusenaar zat al eerder in de raad van 2018 tot en met 2022. Volgende maand wordt hij officieel geïnstalleerd.

Voor Ingrid Kappert was deze vergadering dus de laatste keer dat zij kon meebeslissen over de voorstellen aan de raad. In haar afscheidsspeech gaf zij aan dat ze zichzelf nooit als raadslid had gezien, maar dat het werk veel leuker was dan dat ze vooraf had bedacht. Als raadslid kun je echt wat voor de inwoners betekenen en dit heeft Ingrid altijd met plezier gedaan. Zij stopt nu vanwege de drukke combinatie van raad, werk en privé, maar zal de raad met interesse blijven volgen. Namens de raad bedankte voorzitter Erica van Lente haar met een bos bloemen en met de officiële raadspenning als blijk van waardering.