Terugblik raadsvergadering 23 januari 2023

Gepubliceerd op: 27 januari 2023 10:01

In de raadscommissie was al eerder gesproken over extra noodunits bij KBS De Polhaar in Dalfsen. Het aantal leerlingen van die school is in de afgelopen jaren fors gegroeid en daarom is er behoefte aan extra leslokalen. Vorig jaar heeft de raad een nieuw plan voor onderwijshuisvesting vastgesteld, het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarin is opgenomen dat in Dalfsen-West de komende jaren gekeken moet worden naar renovatie en nieuwbouw. Het college stelde daarom voor nu geen vaste uitbreiding bij de Polhaar te realiseren, maar om tijdelijke units te plaatsen. De raad was het daarmee eens en stemde unaniem in.

De raad heeft in oktober 2018 besluiten genomen over de peuteropvang en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Iedere peuter moet een goede opvangplek kunnen bezoeken en er moet een goede aansluiting zijn op de basisschool. Daarbij is het belangrijk dat taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen worden voorkomen, opgespoord en aangepakt. Dit beleid werkt goed en sluit nog steeds aan bij wat de raad wil. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 is dit beleid daarom verlengd.

Afgelopen zomer moesten enkele bewoners van de Kievitsbloem en Grasklokje in Dalfsen verhuizen door een hoge concentratie formaldehyde bij hun woning. Dit is een stof die gevaarlijk is voor de gezondheid. Het probleem komt waarschijnlijk door het isolatiemateriaal, maar dat is nog niet zeker. De gemeenteraad is bezorgd. Daarom heeft de raad een motie aangenomen waarin Vechthorst, de verhuurder, wordt opgeroepen om het goed te onderzoeken en om de bewoners en de raad goed te informeren. Voor 6 februari moet dit duidelijk worden. Wethouder Schuurman gaat daarom met Vechthorst in gesprek. De raad is hier blij mee en hoopt dat de problemen snel worden opgelost.