Terugblik raadsvergadering 20 februari 2023

Gepubliceerd op: 28 februari 2023 13:02

Dhr. Krisman maakte gebruik van het spreekrecht over dit onderwerp. Hij vroeg aandacht voor woonvormen voor mensen met een beperking. Voor inwoners met niet aangeboren hersenletsel zijn in Dalfsen maar weinig plekken beschikbaar. Deze inwoners moeten uitwijken naar Zwolle, terwijl zij liever in Dalfsen blijven wonen. De raad heeft deze oproep gehoord en neemt dit mee bij de bespreking van het lokaal plan 'Beschermd thuis'.

Op voorstel van raadslid Ingrid Kappert werd het onderwerp nu van de agenda af gehaald, omdat de gestelde vragen nog niet beantwoord waren. De antwoorden zijn volgens haar en de andere woordvoerders van de fracties wel nodig om een goed oordeel over het plan te kunnen vormen. In de commissie van 13 maart 2023 komt het plan daarom opnieuw op de agenda.