Terugblik raadsvergadering 16 oktober 2023

Gepubliceerd op: 09 november 2023 14:11

Herdenking Thijs Hogenkamp

De vergadering begon met de herdenking van oud-raadslid Thijs Hogenkamp. Hij zat namens het CDA in de raad van Dalfsen van 1990 – 1994 en van 1995 tot 2006. Deze bekende Oudleusenaar overleed afgelopen zomer. Voorzitter Erica van Lente roemde zijn creativiteit en gedrevenheid en wenste zijn nabestaanden veel sterkte namens raad en college.

Schriftelijke vragen

De ChristenUnie had vragen gesteld over de beschikbaarheid van openbare toiletten voor mensen met een ziekte of handicap. Voldoende toiletvoorzieningen vindt ook het college belangrijk, zei wethouder Uitslag. Er komt daarom een oproep in de KernPunten om locaties door te geven. Naar aanleiding van berichten in de Stentor over adresfraude vroeg de VVD of het college maatregelen gaat treffen om dit te voorkomen. De burgemeester heeft uitgelegd dat zij de voorkeur geeft aan controle achteraf, want het is voor inwoners belangrijk zich snel te kunnen inschrijven. Die controle gaat wel sneller plaatsvinden.

Subsidies aan kulturhusen

In de raadscommissie van 2 oktober was al uitgebreid gesproken over de subsidies aan de kulturhusen in onze gemeente. De Spil, de Trefkoele, de Wiekelaar, de Mozaïek en Kulturhus Hoonhorst zijn belangrijke plekken voor ontmoeting van inwoners en zijn daarom belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. De gemeente steekt daarom geld in de kulturhusen door subsidie te geven. De raad was het eens met het college dat daar een goede methode voor moet worden toegepast, zodat de hoogte van de subsidie helder tot stand komt en goed uit te leggen is. Vanaf 2024 wordt een nieuwe methode ingevoerd en dan wordt ook gekeken naar duurzaamheid en onderhoud van de panden. De raad stemde unaniem met het voorstel in.

Oosterdalfsersteeg

Op de locatie Oosterdalfsersteeg 1 willen initiatiefnemers 2 vrijstaande woningen bouwen en 8 rug-aan-rugwoningen (woningen die de achtergevel delen en geen achtertuin hebben). Het college wil hier niet aan meewerken en heeft de raad hierover een memo gestuurd. Deze memo en de reactiebrief van de initiatiefnemers stonden op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van Gemeentebelangen en CDA stond het onderwerp nu op de agenda van de raad om te worden besproken. Twee omwonenden maakten gebruik van het spreekrecht om aan te geven dat zij het eens zijn met het college. Er moet niet aan het initiatief worden meegewerkt, vinden zij.
De zes politieke partijen denken misschien verschillend over invulling van deze locatie, maar hebben het college niet gevraagd om alsnog met een voorstel te komen over Oosterdalfsersteeg 1. Wel vroegen alle partijen in een motie aan het college om te kijken hoe we als gemeente in de afgelopen jaren zijn omgegaan met zulke vraagstukken, de zogenaamde inbreidingslocaties, wat we daarvan kunnen leren en of het beleid moet worden aangepast. Het college gaat deze evaluatie uitvoeren.

Goed Goan – vergaderen met inwonerbetrokkenheid

De afgelopen jaren is de raad druk bezig geweest met bestuurlijke vernieuwing. Dit project heeft de titel 'Goed Goan' gekregen. Met het huidige vergadermodel is er te weinig gelegenheid om echt iets met de inbreng van inwoners te doen en bovendien is het debat in de raad niet altijd even boeiend om te volgen voor het publiek. Een werkgroep van de raad heeft gekeken hoe het beter kan en kwam met een voorstel aan de raad voor een andere opzet.

Vergaderen op het gemeentehuis doet de raad straks nog steeds op maandag (vanaf 2026 mogelijk op dinsdag). Maar de raad gaat vragen aan het college vooral schriftelijk stellen en minder in de vergadering. Daarmee komt het debat centraal te staan. Er kan bovendien sneller een besluit genomen worden, omdat de raad vaker vergadert. De donderdagavond staat vanaf januari 2024 in het teken van inwonercontact. Soms is dat een 'podium' op het gemeentehuis, waar inwoners gebruik kunnen maken van het spreekrecht over voorstellen of waarin inwoners andere onderwerpen ter sprake brengen. Andere keren is het geen podium, maar een gesprek op locatie in de kernen, digitaal of in de foyer onder het genot van een kop koffie. En ook is het mogelijk dat de raad op werkbezoek gaat op uitnodiging van een vereniging of instelling. Van tevoren melden inwoners onderwerpen aan bij de griffie, zodat de raad de avonden ka n inplannen. Als u al ideeën heeft, kunt u zich natuurlijk al melden door een mail te sturen aan griffie@dalfsen.nl! De raad stemde unaniem met het nieuwe vergadermodel in en kijkt uit naar meer en beter inwonercontact.

Andere onderwerpen in oktober

In de commissie van 2 oktober is ook gesproken over een aantal wijzigingen van de begroting, die in de 2e bestuursrapportage waren vermeld. De raad heeft deze wijzigingen vastgesteld. Ook heeft de raad leden van de nieuwe rekenkamer benoemd. Mw. De Jager, dhr. Moosdorff en voorzitter mw. Van Der Torre vormen samen de nieuwe rekenkamer. Zij werden van harte gefeliciteerd door de raad.