Rikus Jager waarnemend burgemeester in Dalfsen

Gepubliceerd op: 02 juli 2024 12:07

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Rikus Jager per 9 juli a.s. aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Dalfsen. Deze tijdelijke benoeming sluit aan op het vertrek van burgemeester Erica van Lente. De beëdiging van de heer Jager vindt binnenkort plaats op het provinciehuis in Zwolle.

Rikus Jager waarnemend burgemeester in Dalfsen

Rikus Jager (geboren in 1954 te Stedum) heeft een brede ervaring in het Openbaar Bestuur. Hij staat bekend als een warme persoonlijkheid, een echte verbinder en burgervader. Van 2010-2024 was hij burgemeester van Westerveld, daarvoor was hij 12 jaar lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij begon zijn loopbaan als rijksambtenaar en was o.a. werkzaam voor het Openbaar Ministerie. Jager is bekend met het bestuurlijk netwerk van Overijssel en heeft vanuit de ambtsuitoefening ruime ervaring met Openbare Orde en Veiligheid.

Continuïteit van bestuur
Erica van Lente is eervol ontslagen als burgemeester van Dalfsen vanwege haar benoeming tot burgemeester van Midden-Groningen. De gemeente Dalfsen is gebaat bij een ervaren burgemeester om de continuïteit van bestuur te waarborgen. Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft daarom besloten om Rikus Jager aan te stellen als waarnemend burgemeester voor de tijd dat de burgemeesterspost vacant is. Het besluit om deze waarnemend burgemeester te benoemen is in goed overleg tot stand gekomen met een delegatie van het gemeentebestuur van de gemeente Dalfsen.

Inge Haarman, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Dalfsen zegt: "Samen met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heb ik kennisgemaakt met Rikus Jager, een krachtige en ervaren bestuurder. We denken dat hij de identiteit van onze plattelandsgemeente begrijpt en ons veel moois kan brengen. Daarbij gaan we uit van een constructieve samenwerking en nemen we de tijd voor het proces om een nieuwe burgemeester te zoeken."

"Wij heten Rikus Jager van harte welkom in Dalfsen als waarnemend burgemeester. Rikus Jager is een ervaren bestuurder en een echte verbinder. Als college kijken we ernaar uit om samen met hem verder te werken aan onze mooie gemeente om er met elkaar voor te blijven zorgen dat het fijn wonen, werken en leven is in de gemeente Dalfsen", licht locoburgemeester André Schuurman toe.

Ervaren burgemeester
"Rikus Jager is een ervaren burgemeester en een echte verbinder waar Dalfsen om gevraagd heeft. Ik ben blij dat hij beschikbaar is voor de tijd die nodig is in het zoekproces naar een Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Dalfsen en wil aanblijven totdat de nieuwe burgemeester het stokje kan overnemen", aldus Commissaris van de Koning Heidema.

Vacature nieuwe burgemeester
De Commissaris van de Koning verwacht na de zomer met de gemeenteraad van start te gaan met de Kroonbenoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad besluit dan eerst over de profielschets en daarna wordt de vacature opengesteld en kunnen belangstellenden solliciteren. We verwachten dat Dalfsen de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester in het voorjaar 2025 kan verwelkomen.